1740 - Kopperud, bygselseddel 

 

 

Peter Vogt Etatz Justistz, og Cancelie Raad Asses-

sor udi over HofReten og Laugmand over Christiania Laugdøme

Giør vitterligt, at som Peder Mickelsen ved Døden er af-

gangen som paa Bøxel Hafde gaarden Kopperud paa Næsoden,

Christiania Laugstoel Allernaadigste Benificeret I alt skylder

sex lispund Salt med Bøxel over fiire Meere, og som Hans

Effterladte Encke, sig igien udi Ægteskab med Hans Andersen

vil begive, og derfor Bebrever samme Hendes Sl: mand

Haffte brug i gaarden Kopperud til Fornefnte Hans Andersen

maatte bøxles alt som bøxles og fæstes Herved benefnte

Hans Andersen overmelte gaard Kopperud som Hans forMand

Peder Michelsen brugt haver for sin Lifves tiid at Bruge

og besidde saa frembt Hand deraf i Rette tider svarer de

Rettigheder Aarlig, Holder Gaardens Huuse pg bygninger

Sambt Jord og IndHeigninger, udi god og forsvarlig stand,

skougen ey til u-pligt forhug, eller forhugge lader og sig

ellers i ingen maade imod Loven forvircker. den Aarlige

Skyds er Auchurderet med Penge at betales, Bøxlen er mig

i følge Loven betalt med femb Rixdaller.

Christiania d: 4de Novembr 1740.

                                                                  P. Vogt (LS)

 

 

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 1, f. 166b, Sted: Follo sorenskriveri

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net