1740 - Granerudstøen, bygselkontrakt 

 

 

 

Niels Dorph Biscop over Aggerhuus Stift og Consistorial Raad,

Giør Vitterligt, At som Encken Goro Jacobsdatter, som Haver Haft den Halve part

i Gaarden Granerud, Bispestolen tilliggende, til Brug og Besiddelse, Haver

for Hendes SvigerSøn Dragoun Hans Halvorsen opladt og formedelst Al-

derdom afstaaet samme Hafte brug og part i Granerud, jeg da haver Bøxlet

og Fæsted og hermed Bøxler og Fæster til Dragoun Hans Halvorsen den Anden Halve deel

udi Bemelte Gaard Granerud skyldende 5 Lp Salt og 1 tylt Veed, som Hands Svi-

germoder for Ham  Frivillig haver opladt; Thi maa Bemelte Hans Halvorsen

samme forhen opladte deel i Granerud tiltræde og Bruge, samt bekomme den

under Gaarden Liggende Huusmandsplads Granerudsstøen kaldet

naar den derpaa siddende Enke Afgaaer, og samme Gaardepart sin Livs tid

Beholde, saa fremt Hand i rette tid Betaler De av Gaarden Aarlig Gaaende

Kongelige Skatter, holder Gaardens Huusebygninger i Forsvarlig stand og Jorden

ved vedbørlig Hævd, Forsvarligen og u paaklagelig Forsørger og Opholder sin Gamle

Sviger Moder, og ellers i Andre Maader Forholder sig efter det som Loven

en Leylænding Allernaadigst Befahler, Bøxelen er Betalt.-

Christiania Bispegaard den 19 Martii 1740.     N. Dorph (LS)

 

 

Kildeinformasjon: Pantebok: I 1 folio 143, Sted: Follo sorenskriveri.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net