1739 - Grøstad, bygselseddel 

 

Anthoni Muller Kongl: Mayts Bestalter Stads Major udi

Christiania, Giør Vitterligt, At ieg i Første Fest og Stedmaal Bevil-

get haver Søren Hansen at Bruge min Halve Gaard Grøstad paa

Næsodden beliggende, som skylder Aarlig til mig Trei Fierding Salt med

Bøxel over Fire og en Halv Fierding, og haver Hand udi Bøxel effter Loven

fornøyet mig, Hvilken Halve Gaard Grøstad med all dens tilligende Eien-

Deeler Hand skal nyde og Bruge, dog med de vilkaar, at Hand i rette tide

Aarligen derav svarer den Kongelige paalagte Contributioner, samt

mig som sin Land Herre den Aarlige Landskyld og dets Rettigheder, dets-

uden skal Hand holde Gaardens Huusebygninger udi God og

forsvarlig stand, Agger og Eng udi fuldkommen Hævd og Dyrkelse, Skou-

gen icke til upligt at Hugge eller forhugge lade, ingen Sorter Last til

nogen fremmet at maae Selge eller Afhandle uden min villie og

samtycke, Mens skall i Alle maader som en Landlending effter Lovens

Lydende tilkommer være mig som sin Land Herre og Hosbonde Hørig og

Lydig. Dets til Bekræftelse under min Haand og Signette. Christiania

den 4 Januari 1739. Antoni Muller: (LS)

 

 

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 1 f. 110, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net