1791 - Kaptein Just Henrik Røer`s lånebrev i København 

 

 

Just Henrik Røer rømte som hovedmannen for et falskmynteri han utførte sammen

med Jon Davidsen (Jonsrud), den saken kan du lese om her. Han dukker altså opp

senere som skipskaptein med tilhold i København, et register for Øresundtollen viser

at han på 1790-tallet førte skuter fra København til Færøyene og fra Sør-Europa til

Østersjøen.

 

Jeg underskrevne Skibs-Capitain Just Henrich

W. Røer, tilstaaer herved at have bekommet til laans av velædle Jom-

frue Johanne M. Nyegaard – 99 Rd 88 s: For hvilke nie og halv femtsenstiuge Rix-

daler, 88 s: jeg ikke allene betaler lovlig renter, men og til sikkerhed for samme

pandtsætter med førsteprioritets pante-ret, den hos min fader Hr. Poul Røhr paa

Næsodden i Norge indestaaende møderne-arv samt herforuden og paa samme maade

alt hvad jeg ejer og ejendes vorder, hvilket laan udbetales av mig efter et halvt

aars lovlige opsigelse paa en av siderne. Kiøbenhavn den 27de juli 1791.

Til vitterlighed underskriver: A. Røhr. Hans Richter junior. J. H. Røhr.

Læst i Kiøbenhavns Hof og Stads – Ret. Mandagen den 1te Augusti 1791.

Fogh. Falbo, protocolleret Schifter.

 

Kildeinformasjon: pantebok Protokollnummer: I 4, folie 425b, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net