1629 - Landskatt og skatt av drenger, Nesodden og nordre Frogn 

 

Leilendinger:

 

Oluf Berger

Anders Sandaker

Kristoffer Flateby

Laurits Solberg

Aslak Løes

Jens Rud

Bjørn Hokholt

Klaus Skoklefald

Kristoffer Krange

Søren Hasle

Ansten Gjøfjeld

Ansten Agnor

Ole Grøstad

Jon Oppegård

Laurits Oppegård

Peder Oppegård

Alf Røer

Karl Røer

Sissel Fløyspjeld

Karen Mien

Kristoffer Gullerud

Hans Haslum

Didrik Glenne

Vebjørn Skuterud

Anders Knardal

Ole Dal

Jens Fuglesang

Anders Dal

Einar Digerud

Peder Holt

Ansten Hallangen

 

Ødegårdsmenn:

 

Hans Svestad

Thorer Granerud

Helge Munkerud

Sten Lillerud

Gjurd To

Even Sørby

Svend Storerud

Erik Fundiningrud

Oluf Kuås

Peder Fjeld

Jon Bålerud

Hr. Nils Grimo (sogneprest til Nesodden)

Bjørn Sønstedal

Kristoffer Gulbjørnrud

Amund Havsjødalen

Morten Bøler

Rasmus Skau

 

Husmenn:

 

Jon Baltsrud

Jens Munkerud

 

Tjenestedrenger for halv lønn:

 

Nils Skoklefald

Hans Oppegård

Knut Granerud

 

Flomsager (samtlige med 1 sag hver):

 

Gunder Nøstvedt

Søren Hasle

Ansten Agnor

Karl Møkkerud

Klaus Skoklefald

Ansten Gjøfjeld

Peder Fjeld

Amund Hallangen

Ansten Hallangen

Anders Knardal

 

 

Kildeinformasjon: EA-5023/Rba/L0096/0003/0002, Landskatt og skatt av drenger, 14 dager etter Martini: N: Follo, Akershus, Follo fogderi, 1629-, oppb: RA (Lensregnskap).

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net