1618 - Landskatt, manntall og flomsager i Nesodden og nordre Frogn 

 

Leilendingsbønder:

 

Ansten Agnor

Aslak Skoklefald

Oluf Berger

Anders Sandaker

Kristoffer Flateby

Truls Oppegård

Aslak Løes

Jens Rud

Sigri Grøstad

Thorer Hasle

Ansten Gjøfjeld

Bjørn Hokholt

Mikkel Solberg

Peder Oppegård

Kristoffer Krange

Karl Møkkerud

Bjørn Røer

Jon Oppegård

Jeppe Digerud

Hans Holt

Hans Haslum

Oluf Dal

Didrik Garder

Karen Sønstedal

Peder Skuterud

Svend Fuglesang

Bjørn Mien

Anders Knardal

Thorer Fløyspjeld

Anders Dal

Laurits Gullerud

Ansten Hallangen

 

Ødegårdsmenn:

 

Hans Svestad

Sebjørn To

Gjertrud Munkerud

Sten Rud

Even Sørby

Jon Storerud

Engebret Granerud

Arve Fundingrud

Peder Grimo

Oluf Kuås

Robert Fjeld

Jon Bålerud

Kristoffer Gulbjørnrud

Morten Bøler

Hans Kopperud

Sunkild Havsjødalen

Rasmus Skau

 

Husmenn:

 

Kristen Hasle

Halvor Hasle

Oluf Berger

Oluf Grøstad

Oluf Løes

Oluf Lindebråte

Tosten Kai

 

Embedsfolk:

 

Her er betegnelsen ”embedsfolk” brukt på håndtverkere, disse er i kilden ikke gitt

en geografisk tilhørighet bortsett fra at de hører hjemme i Follo (Nesodden, Frogn,

Ås, Kråkstad, Ski, Nordby, Vestby).

 

Kristen Skredder

Paul Skomaker

Nils Bartskjærer

Svend Skomaker

Nils Skredder

Laurits Skomaker

Oluf Skomaker

Helge Sadelmaker

Oluf Skredder

Greger Skredder

Kristen Skredder

Hans Skredder

Eskild Skredder

Hågen Skomaker

Paul Vever

Svend Skomaker

Oluf Skomaker

Laurits Skredder

Bent Skomaker

 

Tjenestedrenger:

 

Ingen på Nesodden eller i nordre Frogn

 

Flomsager:

 

Amund Hallangen, 1 sag står på bondegrunn, damstokken ligger på samme grunn.

 

Hans Holt, 1 sag står på bondegrunn, damstokken ligger på samme grunn.

 

Didrik Garder, 1 sag står på bondegrunn, damstokken ligger på samme grunn.

 

Anders Knardal, 1 sag står på bondegrunn, damstokken ligger på Kongens grunn.

 

Hans Haslum, 1 sag står på Kongens grunn, damstokken ligger på samme grunn.

 

Gunder Nøstvedt. 1 sag står på bondegrunn, damstokken ligger på samme grunn.

 

Jon Oppegård, 1 sag står på bondegrunn, damstokken på samme grunn.

 

Kristoffer Flateby, 1 sag står på bondegrunn, damstokken på samme grunn.

 

Rolf Bjørnsen, 1 sag står på prestebolets og bondegrunn, damstokken på samme grunn.

 

Maurits Kristoffersen, 1 sag står på prestebolets og bondegrunn, damstokken på bondegrunn.

 

Bård Løes, 1 sag står på prestebolets og bondegrunn, damstokken på samme grunn.

 

Hr. Karl (sogneprest til Nesodden), 1 sag står på prestebolets og bondegrunn, damstokken på bondegrunn.

 

Ansten Gjøfjeld, 1 sag står på Maria kirkeprosties prestebols grunn, damstokken på samme grunn.

 

Kristoffer Gulbjørnrud, 1 sag står på Maria kirkeprosties prestebols grunn, damstokken på samme grunn.

 

Ansten Agnor, 1 sag står på Kongens grunn, damstokken på samme grunn.

 

Karl Møkkerud, 1 sag står på Maria kirkeprosties prestebols grunn, damstokken på samme grunn.

 

Robert Fjeld, 1 sag står på Maria kirkeprosties prestebols grunn, damstokken på samme grunn.

 

Kristen Hasle, 1 sag står på bondegrunn, damstokken på samme sted.

 

Laurits Gullerud, 1 sag står på bondegrunn, damstokken på samme sted.

 

Aslak Skoklefald, 1 sag står på Kongens grunn, damstokken på samme sted.

 

Bjørn Rolfsen, 1 sag står på bondegrunn, damstokken samme sted.

 

 

Kildeinformasjon: EA-5023/Rba/L0048/0005/0002, Landskatt Martini: B: Follo, Akershus, Follo, 1618-, oppb: RA (Lensregnskapene)

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net