1617 - Krigsmunisjonspenger, Nesodden og nordre Frogn 

 

En liste over odelsbønder som har fått utlevert våpen med tilbehør. For dette skulle de

betale:

 

- For huer muscheeterende geuvehr

  Krondsser och forrkeet stocker: 2 daler ½ ort.

 

- For huer siide geuvehr: 1 daler 1 ort.

 

- Och liffgiørdeler: 7 ½ skilling danske.

 

- For huer bandeler: [4 ½] skilling.

 

 

Even Sørby

Truls Oppegård

Oluf Berger

Kristoffer Flateby

Karl Møkkerud

Ansten Gjøfjeld

Ansten Agnor

Bjørn Hokholt

Hans Svestad

Jon Oppegård

Siri Grøstad

Paul Krange, en dreng på Krange

Anders Knardal

Ansten Hallangen

Tosten Hallangen, en dreng på Hallangen

Didrik Garder

Amund Hallangen

 

 

Kildeinformasjon:EA-5023/Rba/L0046/0007/0006, Krigsmunisjonspenger: 19. Follo, Akershus, , 1617-, oppb: RA. (Lensregnskapene).

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net