1616 - Jordebok Follo fogderi, Nesodden og nordre Frogn 

 

 

Gårdsnavn

Hvem som bruker gården

Hvem som er eier eller har bygselretten til gården

Berger

Oluf

Krongods/Oluf eier 6 lp. salt i gården og Hr. Thommes i Oslo 1 fjerding salt i gården

Sandaker

Anders

Krongods

Skoklefald

Aslak

Krongods

Agnor

Ansten

Krongod/Hr. Karl, sogneprest på Nesodden eier 1 fjerding salt i gården

Krange

Kristoffer

Lagmannen i Oslo

Oppegård

Truls

Lagmannen i Oslo

Kopperud

Hans

Lagmannen i Oslo

Flateby

Kristoffer

Bispen i Oslo

Solberg

Mikkel

Peder Madsen i Oslo

Løes

Aslak

Mathis Bårdsen i Oslo

Rud

Jens

Mikkel Huseby i Lier

Grøstad

Sigri

Anders Froen i Frogn

Hasle

Kristoffer

Bjørgulf Oppegård og Didrik Garder

Hokholt

Bjørn

Bispen i Oslo

Gjøfjeld

Ansten

Bispen i Oslo

Oppegård

Jon

Hans Sundby i Røyken

Bålerud

Bjørgulf (Oppegård)

eier selv

Oppegård

Peder

Sigri Grøstad på Nesodden

Prestegården

Hr. Karl sogneprest

Hr. Karl sogneprest

Fundingrud

Engebret

Bispen i Oslo

Rud (Storerud)

Jon

Johannes Bårsrud i Røyken

Røer

Rasmus

Peder Jørgensen i Oslo

Svestad

Hans

Bispen i Oslo

Sørby

Even

Hr. Paul i Botne

Enebøle

Hr. Karl

Hr. Karl sogneprest på Nesodden

Jaer

Hr. Karl

Hr. Karl sogneprest på Nesodden

Rustad

Hr. Karl

Hr. Karl sogneprest på Nesodden

Naverud

Bjørgulf Oppegård

Bjørgulf Oppegård på Nesodden

Torbjørnrud

Bjørgulf Oppegård

Bjørgulf Oppegård på Nesodden

Bråte

Bjørgulf Oppegård

Bjørgulf Oppegård på Nesodden

Haslum med ødegården Dalskjøya

Hans

Krongods

Sjødal som før lå under Haslum

Ansten

Krongods

Garder

Didrik

Krongods/Didrik eier selv 4 ½ lp. salt i gården

Fløyspjeld

Thorer

Krongods

Sønstedal

Karen

Krongods

Mien

Bjørn

Krongods

Gullerud

Laurits

Krongods

Glenne

Didrik

Krongods

Fuglesang

Svend

Lagmannen i Oslo

Knardal

Anders

Lagmannen i Oslo

Hallangen

Amund

eier selv

Holt

Hans

eier selv

Dal søndre (ødegård)

Oluf

Bispen i Oslo

Garder (ødegård)

Didrik

eier selv

Digerud

Jeppe

Ansten Agnor

Gulbjørnrud

Kristoffer

Hr. Bernt på Ås (Ås prestebol)

Skuterud

Peder

Didrik Garder i Frogn

Bøler

Morten

Klaus Brockenhuus

 

Kildeinformasjon: EA-5023/Rba/L0041/0001/0001, Jordebok, 6. Follo, Akershus, Follo fogderi, 16160501-16170501, oppb: RA. (Lensregnskap for Akershus len).

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net