1614 - Landskatt mikkelsmesse, manntall og flomsager i Nesodden og nordre Follo 

 

Leilendingsbønder:

 

Ansten Agnor

Aslak Skoklefald

Oluf Berger

Anders Sandaker

Kristoffer Flateby

Truls Oppegård

Bård Løes

Jens Rud

Arne Grøstad

Ansten Gjøfjeld

Bjørn Hokholt

Mikkel Solberg

Peder Oppegård

Kristoffer Krange

Karl Møkkerud

Bjørn Røer

Jon Oppegård

Amund Hallangen

Jeppe Digerud

Oluf Dal

Didrik Glenne

Oluf Sønstedal

Peder Skuterud

Svend Fuglesang

Bjørn Mien

Anders Knardal

Thorer Fløyspjeld

Anders Dal

Laurits Gullerud

 

Ødegårdsmenn:

 

Anders Svestad

Sebjørn To

Oluf Munkerud

Sten Rud

Even Sørby

Jon Rud

Engebret Grøstad

Arve Fundingrud

Peder Grimo

Oluf Kuås

Robert Fjeld

Kristoffer Gulbjørnrud

Hans Kopperud

Morten Bøler

Sunkild Havsjødalen

Rasmus Skau

 

Husmenn:

 

Laurits Munkerud

 

Embedsfolk:

 

Her brukes betegnelsen ”embedsfolk” om håndtverkere. Disse er i kilden ikke oppgitt

med noen geografisk plassering bortsett fra at de hører hjemme i Follo.

 

Hågen Skomaker

Morten Skomaker

Peder Skredder

Paul Vever

Rasmus Skomaker

Svend Skomaker

Nils Skredder

Oluf Snekker

Bent skomaker

Nils skredder

Paul Skomaker

Laurits Skomaker

 

Tjenestedrenger:

 

Tosten Skoklefald

Kristoffer Agnor

 

Flomsager:

 

Gunder Nøstvedt, 1 sag

Mathis Knutsen 1 sag

Kristoffer Flateby, 1 sag

Mikkel Solberg, 1 sag

Maurits Kristoffersen, 1 sag

Bård Løes, 1 sag

Hr. Karl (sogneprest til Nesodden), 1 sag

Ansten Gjøfjeld, 1 sag

Kristoffer Gulbjørnrud, 1 sag

Ansten Agnor, 1 sag

Karl Møkkerud, 1 sag

Robert Fjeld, 1 sag

Kristoffer Hasle, 1 sag

Arne Hallangen, 1 sag

Amund Hallangen, 1 sag

Hans Holt, 1 sag

Didrik Garder, 1 sag

Anders Knardal, 1 sag

Hans Haslum, 1 sag

Sunkild Havsjødalen, 1 sag

 

 

Kildeinformasjon: EA-5023/Rba/L0036/0006/0002, Landskatt mikkelsmesse: 2. Follo, Akershus, Follo fogderi, 1614-, oppb: RA (Lensregnskap).

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net