1611 - Landskatt mikkelsmesse, manntall og flomsager i Nesodden og nordre Frogn 

 

Leilendingsbønder:

 

Ansten Agnor

Aslak Skoklefald

Oluf Berger

Åse Sandaker

Kristoffer Flateby

Truls Oppegård

Bård Løes

Jens Rud

Arne Grøstad

Kristoffer Hasle

Ansten Gjøfjeld

Bjørn Hokholt

Mikkel Solberg

Asbjørn Oppegård

Kristoffer Krange

Karl Møkkerud

Bjørn Røer

Arne Hallangen

Amund Hallangen

Jeppe Digerud

Hans Holt

Hans Haslum

Oluf Dal

Didrik Glenne

Oluf Sønstedal

Peder Skuterud

Svend Fuglesang

Bjørn Mien

Anders Knardal

Thore Fløyspjeld

Anders Dal

Laurits Gullerud

 

Ødegårdsmenn:

 

Anders Svestad

Sebjørn To

Oluf Munkerud

Sten Rud

Anders Sørby

Jon Rud

Engebret Granerud

Arve Fundingrud

Hr. Karl (sogneprest til Nesodden), Grimo

Oluf Kuås

Robert Fjeld

Kristoffer Gulbjørnrud

Hans Kopperud

Nils Bøler

Sunkild Havsjødalen

 

Husmenn:

 

Hans Dal

Anders Bøler

Oluf Berger

Kristen Hasle

Aslak Løes

 

Embedsfolk (håndtverker uten geografisk plassering utover Follo):

 

Oluf Skomaker

Lauits Skredder

Hågen Skomaker

Jørgen Remsnitter

Oluf Skomaker

Svend Skredder

Henrik Snekker

Gjert Bartskjærer

Morten Skomaker

Peder Skredder

Svend Skomaker

Svend Skomaker

Knut Skredder

Bent Skomaker

Jon Skredder

Anders Skomaker

Nils Skomaker

Kristoffer Skredder

 

Tjenestedrenger:

 

Villum Fløyspjeld

Tarald Hallangen

Oluf Hallangen

Laurits Munkerud

 

Flomsager:

 

Bjørgulf Oppegård, 1 sag

Mathis Knutsen, 1 sag

Kristoffer Flateby, 1 sag

Mikkel Solberg, 1 sag

Maurits Kristoffersen, 1 sag

Bård Løes, 1 sag

Bjørn Røer, 1 sag

Hr. Karl (sogneprest til Nesodden), 1 sag

Ansten Gjøfjeld, 1 sag

Kristoffer Gulbjørnrud, 1 sag

Ansten Agnor, 1 sag

Karl Møkkerud, 1 sag

Robert Fjeld, 1 sag

Kristoffer Hasle, 1 sag

Laurits Gullerud, 1 sag

Aslak Skoklefald, 1 sag

Arne Hallangen, 1 sag

Amund Hallangen, 1 sag

Hans Holt, 1 sag

Didrik Garder, 1 sag

Anders Knardal, 1 sag

Hans Haslum, 1 sag

Sunkild Havsjødalen, 1 sag

 

 

Kildeinformasjon: EA-5023/Rba/L0028/0006/0002, Landskatt mikkelsmesse: 2. Follo, Akershus, Follo fogderi, 1611-, oppb: RA (Lensregnskap).

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net