1734/1760 - Kuås, om en gårdhandel 

 

 

No. 34

Stormægtigste Konge

Allernaadigste Herre,

 

Hans Hansen Kuaas, en Bonde af Aggers

og Folloug Fogderie under Aggershuus Amt, anholder

allerunderdanigst ved hosføiede Memorial (: Litra

A:I at et derved hefftet af en anden Bonde Nafn-

lig Hans Christensen den 20de Novembr 1734 paa

stemplet Papiir til 24 s. udgivet Skiøde paa den

Part Ham Arvelig var tilfalden udi Gaarden

Kuaas, uden derudi at nævne for Hvad Summa

den overlades, maae behørig Omstemples. paa

det bemelte Skiøde kunde være Ham Lovlig Hiem-

mel. da saavel den med Papiiret begagne For-

seelse, som at Kiøbe Summen, der var 60 Rdr,

ei derudi er anført, er foreløben uden at de,

som enfoldige Bønder, vidste at derved blev

begaaed nogen feil.

 

Til disse Documenter er forordnet Stem-

plet Papiir, saasom til det første No. 1 til

½ Rdr. Og om

samme dermed, effter ansøgningerne maae og

stremples imod at hvert Stempel betales

dobbelt, og ligesaa meget til de Fattige er-

lægges, det indstilles allerundernaadigste Velbehag-

lige Resolution. Vi forbliver til Vor

Død

 

Eders Kongel: Maiestets

 

Rentekammeret

den 17de Martii 1760.

 

 

Kildeinformasjon: Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller, Protokoll 52.42 (RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0042), 1760-1760, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/60298/148/

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net