1891 - Folketelling Nesodden hovedsogn med nordre Frogn 

 

Tellingskrets 1 Nesodden
FT 1891 1/Flateby østre 6/1
1 Svend Anton Johannesen Brække f. 1839 Hobøl, hp, gift, gårdbruker
Karen Mathilde Cecilie Brække f. 1850, hustru, gift, husmoder
Karen Svendsen Brække f. 1871, d, ugift, arbeider i husgjerning og kreaturstell
Karl Johannes Svendsen Brække f. 1874, s, ugift, arbeider på vaabenfabrik i Xiania, sedvanlig bosted Xiania
Agnes Julie Svendsen Brække f. 1877, d, forsørges af foreldrene, ved siden av skolen oplæres hun i husgjerning og kreaturstell
Otto Olsen f. 1871 Våler i Solør, tjenestetyende, ugift, jordbruksarbeide og kjørekarl
FT 1891 2/Flateby vestre 6/3
1 Hans Baltzersen Flateby f. 1827, hp, ugift, gårdbruker
Pauline Baltzersen f. 1825, søster, ugift, husbestyrerinne
Lina Emilie Paulusen f. 1859, søsterdatter, ugift, husgjerning og søm
Josefine Mathilde Olsen f. 1870, ugift, tjenestetyende, arbeider kreaturstell og husgjerning
FT 1891 3/Berger skole 1/1
1 Johan Mathildor Eng f. 1858 Ås, hp, gift, isarbeider tømmermann og slakter
Åse Andrea Andreassen f. 1860 Arendal, hustru
Anna Mathilde Johansen f. 1884, d, forsørges av foreldrene
Konrad Gustav Johansen f. 1886, s, 
Johan Villiam Johansen f. 25 juli 1889, s, 
FT 1891 4/Berger 1/1
1 Nils Nilsen f. 1837, hp, gift, husmann u jord jordbruksarbeider
Maren Amalie Johansen f. 1846, hustru, husmoder
Valborg Helene Nilsen f. 1874, d, ugift, 
1 Helene Nikoline Sabine Paulsen f. 1849, hp, ugift, dagarbeiderske i vasking og all slags husgjerninger
Ragnvald Samuelsen f. 1878, s, forsørges av moderen
FT 1891 5/Skovholt 1/6
1 Ole Kristian Kristensen f. 1858, hp, gift, arbeider i forskjellig arbeid for andre og sjømann
Johanne Marie Berntsen f. 1856, hustru, husmoder og syerske
Berthe Marie Olsen f. 1885, d
Oline Sofie Olsen f. 1887, d
Martha Olsen f. 29 mai 1890, d
1 Hans Olsen f. 1859 Drøbak, ugift, enslig losjerende, maler for egen regning
FT 1891 6/Bergli 1/7
1 Hans Kristian Didriksen f. 1832 Spydeberg, HP, gift, dagarbeider i jordbruk og slakter
Hansine Amalie Hansen f. 1837 Kråkstad, hustru, husmoder
Hanna Kristine Kristiansen f. 1869, d, ugift, husgjerning
Anna Dorthea Kristiansen f. 1875, d, ugift, elev
Karen Kristiansen f. 1878, d, ugift
1 Harald Martin Hansen f. 1862, HP, gift, murearbeider og isarbeider
Elise Emilsen f. 1859 Moss, hustru, husmoder
Dagny Amalie Martinsen f. 25 april 1889, d
Alvilde Fernanda Martinsen f. 12 aug 1890, d
FT 1891 7/Helvig (plads) 1/1
1 Bernt Johannesen f. 1821, HP, gift, husmann med jord, jordbruks og skogsarbeider
Ellen Sofie Andreasdatter f. 1833, hustru, husmoder
FT 1891 8/Nordberg 1/9
1 Hans Thoresen f. 1828 Ås, gift, snekker og rentenist
Maren Olsen f. 1825 Ullensaker, hustru, husmoder
1 Hans Anton Kristiansen f. 1848 Ås, svigersønn, besøkende, sedvanlig bosted: Fåle i Nordby, gårdbruker
Anne Sofie Hansen f. 1865, d, hustru, sedvanlig bosted: Fåle i Nordby
FT 1891 9/Helvigtangen 5/1
1 Søren Hansen f. 1823 Aker, HP, gift, gårdbruker selv.
Johanna Svendsen f. 1833 Rongedala Sverige, hustru, husmoder
August Halberg f. 1862 Sverige, ugift, besøkende, snekker, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 10/Stranden (plads) 2/1
1 Karl Gulbrandsen f. 1828 Eidsvold, HP, gift, bruker av jord, murearbeider og jordarbeider
Oliana Halvorsen f. 1851 Hoff i Solør, hustru, husmoder
Herman Karlsen,  f. 1878 Eidsvold, s, 
Karl Johan Karlsen f. 1880 Eidsvold, s
Olaf Kristian Karlsen f. 1883 Hoff Toten, s
Vilhelm Karlsen f. 1885 Enebakk, s
Helmer Karlsen f. 1888 Furnes Hedmark, s
FT 1891 11/Skoklefald vestre 2/3
1 Martin Olaf Karlsen f. 1853, HP, gift, gårdbruker
Mathilde Henriette Andreasen f. 1855 Vestby, hustru
Elise Helene Martinsen f. 1883, d
Karl Petter Olsen f. 1818, enkemann, losjerende hørende til familie, HPs fader og lever av kapital
Lovise Andersen f. 1846 Eidsberg, ugift, tjenestepike  i kreaturstell og husgjerning
Mathea Andersen f. 1867 Brandvold i Solør, ugift, tjenestetyende, husbestyrerinne
Hans Johan Olsen f. 1847, ugift, tjenestetyende, arbeider med jordbruk, delvis forsørget av fattigvesen
FT 1891 12/Flaskebekk 2/8
1 Julius Andersen f. 1842 Nes Rom.,HP, gift, gårdbruker og bestyrer av isdrift samt sommervilla til utleie
Anette Gunhilde Hansen f. 1844 Nes Romerike, hustru
Julie Amanda Samuelsen f. 1875 Eidskog, ugift, tjenestetyende, tjenestepike arbeider i husstel
FT 1891 13/Flaskebekkbråten 4/2
1 Anders Hansen f. 1829 Ås, HP, gift, gårdeier, bortleier hus, fisker  og arbeider i forskjellig
Magda Martinsen f. 1862, hustru, husmoder
FT 1891 14/Bratli 4/2
1 Anton Fredrik Olsen Borgen f. 1862 Aker, HP, gift, snekker for egen regning og gårdeier
Anne Sørine Arntsen f. 1856 Xiania, hustru
Oskar Olaf Johan Antonsen f. 1883, s
Valter Torleif Roll Antonsen Borgen f. 19 juni 1889, s
FT 1891 15/Birkeli 4/16
1 Hans A. Hansen f. 1868, HP, ugift, snekker og tømmermannsarbeide for andres regning og bortleie av 1 gård
FT 1891 16/Nesoddtangen 4/1
1 Edvard Jakobsen f. 1844 Aker, HP, ugift, gårdbruker, selveier, fisker
Johan Jakobsen f. 1839 Aker, ugift, losjerende hørende til familien, jordbruksarbeider og huseier
Olavus Jakobsen f. 1841 Aker, enkemann, losjerende hørende til familien, fisker
Aksel Kristian Harald Olavusen f. 1877 Aker, s, ugift, forsørges av faderen
Kristian Johan Olaf Olavusen f. 1879 Xiania, s, ugift, forsørges av faderen
Dorthea Olsen f. 1848 Eidsvold, ugift, tjenestetyende, husholderske
FT 1891 17/Hat søndre 4/11
1 Laurentze Kirstine Borgersen f. 1857 Xiania, HP, enke, huseier, fyrvokterske og fiskeri
Petra Karoline Magnusen f. 1879, d, ugift, 
Ingeborg Bernhardine Magnusen f. 1881, d, 
Magda Borghild Magnusen f. 1883, d
Bernt Pauli Magnusen f. 1885, s
Ragnhild Magnusen f. 1887, d
Laura Marie Magnusen f. 25 mai 1889, d
Bernt Nikolai Borgersen f. 1865 Xiania, ugift, tjenestedreng, arb ved fyrlykten på Nesoddtangen og fisker
Petra Larsen f. 1825 Bærum, enke, besøkende, forsørges av datteren, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 18/Hat nordre 4/12
1 Johannes Eriksen f. 1826 Glava Sverige, HP, gift, huseier, båtarbeider, snekker og smed
Karoline Dorthea Hansen f. 1829, hustru
1 Karl Julius Johannesen f. 1860, HP, gift, isstuer, stenarbeider og fisker
Ingeborg Larsen f. 1860 Tune Øf, hustru, husmoder
Hilda Karoline Marie Karlsen f. 1883, d
Johan Ludvik Karlsen f. 1887, s
Emma Sofie Karlsen f. 31 okt 1890, d
FT 1891 19/Ildjernet 3/1
1 Petter Danielsen f. 1849 Silbodal Sverige, HP, enkemann, gårdbruk, hagebruk og fiskeri, selveier
Karl Johan Spørk f. 1816 Fredriksværn, gift, losjerende besøkende, grosserer i Xiania, sedvanligb. Xiania
Elise Spørk f. 1852 Fredrikshald, hustru, sedvanlig bosted: Xiania
Anna Larsen f. 1840 Drøbak, ugift, tjenestetyende, husbestyrerinne
Hans Johannesen f. 1871 Lier, ugift, tjenestedreng arbeider ved havebruk og gårdsbruk
FT 1891 20/Kavringstrand 2/5
1 Petter Pauli Svendsen f. 1848 Aker, HP, gift, fisker og huseier
Maren Sofie Hansen f. 1851, hustru, husmoder
Paula Marie Svendsen f. 1875 Aker, d, ugift, husgjerning
Harald Svendsen f. 1881, s
Frithjof Svendsen f. 1875 Xiania, ugift, brodersønn, fisker
FT 1891 21/Kavringstrand 2/5 Ubeboet
FT 1891 22/Kavringstrand 2/5
1 Kristoffer Nilsen f. 1822, HP, gift, båtarbeider og fisker delvis forsørget av fattigvesenet
Julie Nilsen f. 1851, hustru, husmoder
Klara Josefine Kristoffersen f. 1877, d, ugift, 
Inga Marie Kristoffersen f. 1879, d, ugift
Konrad Justinius Kristoffersen f. 1881, s
Bernhard Kristoffersen f. 1884, s
Severin Kristoffersen f. 1886, s
Otilie Kristoffersen f. 11 juli 1889, d
FT 1891 23/Hotelet 2/5
1 Berthe Magnusen f. 1831 Odalen, HP, enke, dagarbeiderske i vask og rengjøring
Hulda Halvorsen f. 1877, d, ugift, besøkende, i tjeneste i Xiania, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 24/Kavringen 3/2
1 Johannes Johannesen f. 1853 Spydeberg, HP, gift, strandsitter, fisker og isstuer, beslektet som tremenning eller nærmere
Alette Andreasen f. 1854 Spydeberg, hustru, husmoder, beslektet som tremenning eller nærmere
Johan Oskar Johannesen f. 1876 Ås, s, fisker
Helga Sofie Johannesen f. 1881 Frogn, d
Sara Gunelia Johannesen f. 1884 Frogn, d
Olga Janette Johannesen f. 1887, d
Anna Margit Johannesen f. 29 juni 1890, d
FT 1891 25/Sørli (plads) 6/7
1 Nils Hansen f. 1831, HP, gift, bruger av jord, åre og båtarbeider samt skoghugger
Helene Hansen f. 1835, hustru, husmoder
Magda Lovise Nilsen f. 1865, d, ugift
Trygve Harald Martinius Theodorsen f. Juli 1890, dattersønn, forsørges av moderen
Karoline Mathilde Nilsen f. 1874, d, ugift
Oskar Fredrik Nilsen f. 1877, s, ugift
Gustav Alfred Nilsen f. 1879, s, ugift
Theodor Mikkelsen f. 1870 Vang Hedmark, besøkende, skomakersvend, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 26/Mellomstrand 30/1
1 Hans Petter Hansen f. 1844, HP, gift, fiskeri og huseier
Laura Hansen f. 1844, hustru, husmoder
Magda Karoline Hansen f. 1870, d, ugift, arbeider i husgjerning og søm, forøvrig forsørges av foreldrene
Johanne Marie Hansen f. 1872, d, ugift, for tiden hjemme hos foreldrene på grunn av sykdom
Petter Laurits Hansen f. 1874, s, ugift, sjømann og fisker
Martin Rikardt Hansen f. 1877, s, ugift, arbeider ved fiskeri og forøvrig forsørges av foreldrene
Karl Ludvig Hansen f. 1879, s, ugift, forsørges av foreldrene
Hans Oskar Hansen f. 1882, s, forsørges av foreldrene
Maren Sofie Hansen f. 1884, d, forsørges av foreldrene
Paul Johannes Hansen f. 1887, s, forsørges av foreldrene
Martha Lauritze Hansen f. 12 april 1890, d, forsørges av foreldrene
FT 1891 27/Fyrsteila 30/2
1 Amund Olsen f. 1826 Staværn, HP, enkemann, fyrvokter
Selma Oldenborg f. 1865 Kragerø, ugift, tjenestetyende, tjenestepike og husbestyrerinne
Almar Doreus Berg f. 1862 Horten, s, ugift, besøkende, kontorist ved Fyrvesenet, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 28/Storsteila 30/1
1 Olavus Martinsen f. 1854 Ås, HP, gift, fisker og huseier
Julie Mathilde Pettersen f. 1854 Ås, hustru, husmoder
Mina Otea Olavusen f. 1878 Frogn, d, ugift, forsørges av foreldrene
Petter Alfred Olavusen f. 1881 Frogn, s, forsørges av foreldrene
Johan Martin Olavusen f. 1884, s, forsørges av foreldrene
Karl Ludvig Olavusen f. 1886, s, forsørges av foreldrene
Marie Lovise Olavusen f. 2 okt 1888, d, forsørges av foreldrene
1 Martin Jensen f. 1835 Grue i Solør, HP, gift, besøkende, fisker, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 29/Persteila 30/6
1 Hans Johan Martinsen f. 1845 Bærum, HP, gift, arbeider på parafinlageret på Landsteila
Maren Oline Martinsen f. 1859, hustru, husmoder
Arnholdt Martinius Hansen f. 1876, s, arbeider på Hjorts parafinlager på Steilene
Hilda Marie Hansen f. 1878, d, ugift, forsørges av foreldrene
Olga Mathilde Hansen f. 1879, d, forsørges av foreldrene
Hans Oskar Hansen f. 1884, s, forsørges av foreldrene
Anna Oline Hansen f. 1887, d, forsørges av foreldrene
Fredrikke Otilie Hansen f. 27 sep 1890, d, forsørges av foreldrene
1 Olavus Hansen f. 1819 Hurum, HP, ugift, enslig losjerende, fisker, 
FT 1891 30/Landsteila 30/3
1 Alfred Andresen f. 1867 Ås, HP, ugift, formann ved Hjorts parafinlager på Steilene
1 Kristian Paulsen f. 1854 Høland, HP, gift, arbeider på Hjorts parafinlager på Steilene
Thea Bolette Andreasen f. 1864 Setskog Høland, hustru
Martin Paulsen f. 1885 Xiania, s, forsørges av foreldrene
Andreas Paulsen f. 23 nov 1888, s, forsørges av foreldrene
1 Hans August Olavusen f. 1866 Modum, HP, ugift, arbeider på Hjorts parafinlager på Steilene
1 Kristian Emil Johansen f. 1862 Vestby, HP, gift, arbeider på Hjorts parafinlager på Steilene
Edle Nilsen f. 1866 Vestby, hustru
Karsten Gunerius Jørgensen f. 1877 Hvitsten, fostersønn, forsørges av fosterfaderen
Karl Eugen Johansen f. 1888 Aker, s, forsørges av foreldrene
Ludvig Johansen f. 29 nov 1890, s, forsørges av foreldrene
1 Nils Ottersen f. 1854 Ulvik Hardanger, HP, ugift, arbeider på parafinlageret
Adolf Eriksen f. 1869 Vefsen Trondhjem, ugift, losjerende hørende til familien, arb parafinlageret
FT 1891 31/Alværn 30/5
1 Petter Emil Pedersen f. 1840 Fredrikshald, HP, ugift, losjerende, eierens bror, gårdeier på Fredrikshald
FT 1891 32/To 30/1
1 Petter Herman Røer f. 1837, HP, gift, gårdbruker, kapitalist
Ingeborg Mathea Røer f. 1843 Drøbak, hustru, husmoder
Pauline Ludvike Marie Røer f. 1871, d, ugift, sysselsatt ved husgjerning
Johanne Therese Røer f. 1872, d, ugift, sysselsatt ved husgjerning og kreaturstell
Ragnhild Mathilde Røer f. 1875, d, ugift, daglig skoleelev, forsørges av foreldrene
Johanne Røer f. 1876, d, ugift, daglig skoleelev, forsørges av foreldrene
Cecilie Røer f. 1879, d, ugift, daglig skoleelev, forsørges av foreldrene
Paul Røer f. 1880, s, daglig skoleelev, forsørges av foreldrene
Anette Johansen f. 1869 Bro sogn Sverige, ugift, tjenestepike i kreaturstell og husgjerning
Ole Kristian Thorersen f. 1871 Xiania, ugift, tjenestetyende, arbeider ved jordbruk og kjørekarl
Svend Alfred Pedersen f. 1867 Sverige, ugift, besøkende, arb Nylands verksted Xiania, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 33/Flaskebekk søndre 2/5
1 Lars Halvorsen f. 1844 Eidsvold, HP, gift, tømmermann og snekker for egen regning
Ingeborg Marie Hansen f. 1849 Eidsvold, hustru, husmoder, beslektet med ektemannen som tremenning
Halvor Larsen f. 1873 Eidsvold, s, ugift, arbeider ved isforretning og med faderen som tømmermann
Hans Larsen f. 1877 Eidsvold, s, ugift, forsørges av foreldrene
Inga Mathilde Larsen f. 1880 Xiania, d, forsørges av foreldrene
Lars Alfred Larsen f. 1883, s, forsørges av foreldrene
Otto Larsen f. 1885, s, forsørges av foreldrene
Ole Larsen f. 1888, s, forsørges av foreldrene
Thorsten Larsen f. 1890, s, forsørges av foreldrene
1 Gunder Thorersen f. 1861 Grue i Solør, HP, gift, arbeider hos en tømmermann i Xiania og undertiden jordbruksarbeide
Karen Pedersen f. 1859 Grue i Solør, hustru, husmoder
Thorvald Gundersen f. 1883 Grue i Solør, s, forsørges av foreldrene
Elida Gundersen f. 1886 Grue i Solør, d, forsørges av foreldrene
Kaia Gundersen f. 1887 Grue i Solør, d, forsørges av foreldrene
Paula Mathilde Gundersen f. 7 sep 1890, d, forsørges av foreldrene
1 Hans Marius Larsen f. 1866 Frogn, HP, gift, arbeider jordbruk og skogsarbeide samt ved isforretning
Julie Johannesen f. 1863, hustru
Inga Karoline Mariusen f. 1886 Frogn, d
Johannes Rudolf Mariusen f. 1887 Frogn, s
Hilda Kristine Mariusen f. 15 jun 1890, d
FT 1891 34/Kallestad (plads) 2/3
1 Olai Andersen f. 1833 Høland, HP, gift, husmann med jord, jordbruk og jordbruksarbeide på gården 
Maren Olsen f. 1843 Askim, hustru, husmoder
August Olaisen f. 1872 Trøgstad, s, ugift, jordbruksarbeide og skogsarbeide
Julius Olaisen f. 1877 Østre Aker, s, 
Olaf Olaisen f. 1879 Østre Aker, s
Karoline Amalie Anne Mathea* f. 1825 Ås, enke, losjerende hørende til familien, sinnssvak, forsørget av fattigvesenet *farsnavn kunne visst ikke oppgis
FT 1891 35/Skoklefald østre 2/1
1 Karl Pauli Berntsen f. 1857, HP, gift, gårdbruker, beslektet med ektefelle som tremenning
Pauline Lovise Dorthea Karlsen f. 1857, hustru, husmoder, beslektet med ektefelle som tremenning
Kirsten Julie Karlsen f. 1884, d
Agnes Marie Kindegunde Sem f. 1870 Tønsberg, ugift, tjenestepike arbeider i kreaturstell og husgjerning 
Agnes Karlsen f. 1876 Eidsvold, ugift, tjenestepike arbeider i husgjerning
Nikolai Borgesen f. 1862 Silbodal Sverige, ugift, tjenestedreng arbeider i jordbruk og kjøring, 4 år i Norge
FT 1891 36/Sandaker mellem 31/3
1 Valborg Helene Hansen f. 1841, HP, enke, jordbruker og jormoder
Mathilde Vilhelmine Andersen f. 1868 Xiania, d, ugift, sysselsatt i husgjerning
Martin Gunerius Fredrik Andersen f. 1873, s, ugift, arbeider ved jordbruk
Haldis Lovise Hansen f. 1878, d, ugift, forsørges av moderen der som vederlag får renten av hennes arv
Johan Kristian Hansen f. 1880, s, forsørges av moderen der som vederlag får renten av hans arv
Karl Vilhelm Olaf Hansen f. 1885, s, forsørges av moderen der som vederlag får renten av hans arv
Johan Fredriksen f. 1867, ugift, tjenestedreng arbeider ved gårdsbruk og kjøring
Anne Johansen f. 1845, ugift, tjenestepike arbeider ved kreaturstell og husgjerning
Sofie Johannesen f. 1850 Bærum, besøkende, husmoder, sedvanlig bosted: Fossum i Aker (Bærum)
FT 1891 37/Sandaker 31/1
1 Johan Reinhardt Mortensen f. 1855 Son, HP, gift, gårdbruker og selveier
Anne Helene Baltzersen f. 1842, hustru, husmoder
Hans Pauli Johansen f. 1883, s
Ellen Bentzen f. 1832 Kråkstad, ugift, besøkende, i tjeneste på Brevig, sedvanlig bosted: Brevig i Vestby
FT 1891 38/Sandakerløkken 31/1
1 Ånon Ånonsen f. 1811 Risør, HP, gift, skomaker for egen regning, delvis forsørget av fattigvesenet
Ingeborg Marie Johansen f. 1821 Aker, hustru, husmoder
Oline Pedersen f. 1800* Hedalen Valdres, enke, losjerende hørende til familien, forsørget av fattigvesenet *fødselsåret vites ikke bestemt
FT 1891 39/Sandakerplads 31/1
1 Gudmund Andreasen f. 1818 Hobøl, HP, gift, jordbruk forpaktning, delvis forsørget av fattigvesenet
Marthe Andersen f. 1825 Jernskog Sverige, hustru, husmoder
FT 1891 40/Bekbråten 6/2
1 Ole Torgersen f. 1856, HP, gift, selv jordbruk og dagarbeider av forskjellig
Anne Andreasen f. 1860, hustru, husmoder
Gustav Adolf Olsen f. 1882, s
Ludvig Trygve Olsen f. 1884, s
Mini Otea Olsen f. 1885, d
Andrina Jakobine Olsen f. 1886, d
Karl Olaf Olsen f. 1887, s
Marie Sofie Olsen f. 3 des 1890, d
Larine Kirstine Hansen f. 1806, enke, moder, forsørget av fattigvesenet
FT 1891 41/Amalienborg 2/24 Ubeboet
FT 1891 42/Langøya hus nr. 3, 2/10
1 Andreas Pedersen f. 1842 Xiania, HP, gift, fisker og oppsynsmann på nordre Langøy
Hilda Amalie Hansen f. 1857, hustru, husmoder
Asora Amalie Andreasen f. 1877, d 
Petter Alfred Andreasen f. 1879, s
Hanna Marie Andreasen f. 1882, d
Jørgen Kristian Andreasen f. 1884, s
FT 1891 43/Langøya hus nr. 4, 2/9 Ubeboet
FT 1891 44/Langøya hus nr. 1, 2/11 Ubeboet
FT 1891 45/Langøya hus nr. 3?, 2/12 Ubeboet
FT 1891 46/Langøya hus nr. 5, 2/13 Ubeboet
FT 1891 47/Langøya hus nr. 6, 2/14 Ubeboet
FT 1891 48/Langøya hus nr. 8, 2/15 Ubeboet
FT 1891 49/Langøya hus nr. 11, 2/17 Ubeboet
FT 1891 50/Langøya hus nr. 7, 2/18 Ubeboet
FT 1891 51/Østheim 2/23 Ubeboet
FT 1891 52/Langøya søndre 2/2
1 Johan Julius Kristensen f. 1857 Ås, HP, gift, fisker
Thea Otilie Karlsen f. 1862 Ås, hustru, husmoder
Johan Hagbart Johansen f. 1871 Xiania, ugift, besøkende, dagarbeider, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 53/Solberg begge 7/1 og 7/2
1 Kristian Ottesen f. 1857 Asker, HP, gift, bestyrer av jordbruk
Thora Mathilde Cecilie Ottesen f. 1843 Fredrikstad, hustru, husmoder og overtilsyn med kreaturstell og hønseriet
Dina Signe Ottesen f. 1885, d
Anne Helene Andreasen f. 1870 Aurskog Blaker, ugift, tjenestepike i kreaturstell
FT 1891 54/Sørby 8/1
1 Hilda Lovise Olsen f. 1863 Ski Kråkstad, ugift, HP, husbestyrerinne, forsørgers livsstilling: gårdeier og fabrikkeier i Xiania, medeier av Larsens Vaabenfabrik
Inga Marie Jakobsen Nordli f. 1859 Mo Nord Odal, ugift, tjenestepike i kreaturstell
Bernt Jakobsen f. 1855 Sør Odal, enkemann, tjenestedreng jordbruk og kjørekarl
Olaf Johansen f. 1828 Fredrikshald, enkemann, privat gartner og jordarbeider
FT 1891 55/Solberghagen 7/1
1 Mikael Julius Olsen f. 1846, HP, gift, sjømann
Mina Emilie Kristiansen f. 1845 Frogn, hustru, husmoder og syerske
Ole Kristian Mikaelsen f. 1875, s, ugift, dagarbeider i jordbruk
Amanda Karoline Mikaelsen f. 1880, d
Karl Julius Mikaelsen f. 1882, s
Alma Elinore Mikaelsen f. 1885, d
Evi Ovidie Mikaelsen f. 19 sep 1889, d
FT 1891 56/Solbergbråten 8/4
1 Herman Baltzersen f. 1836, HP, gift, gårdbruker
Anna Johanne Svendsen f. 1854 Frogn, hustru, husmoder
Karl Harald Hermansen f. 1884, s
Bolette Hermansen f. 1886, d
Hilda Johanne Hermansen f. 6 jan 1890, d
Bertha Marie Sofie Hermansen f. 1888, d
FT 1891 57a/Langemyr 6/7
1 Hans Kristian Olsen f. 1816 Enebakk, HP, enkemann, jordbruk og skoghugst, delvis  forsørget fattigvesenet
FT 1891 57b/Sandaker nordre 31/4
1 Johan Petter Hansen f. 1857, HP, gift, jordbruk og skogsarbeider
Rikka Pauline Paulsen f. 1855, hustru, husmoder
Hilda Petterine Johansen f. 1888, d
Rudolf Johansen f. 1882, s
Gunda Emilie Johansen f. 1887, d
Johan Henry Johansen f. 18 feb 1890, s
Emanuel Adolf Georg Sperati f. 1873 Xiania, ugift, losjerende hørende til familien, dagarbeider jordbruk og kjørekarl
Hans Andersen f. 1834, enkemann. Enslig losjerende, jordarbeider og skogsarbeider
FT 1891 58/Johnsrud 6/4
1 Gulbrand Kristiansen f. 1842 Høland, HP, gift, jordbruker og isarbeider, selv
Anne Mathea Andersen f. 1844 Høland, hustru, husmoder
Anne Gulbrandsen f. 1869, d, besøkende, tjenestepike, sedvanlig bosted: Xiania
Frithjof Gulbrandsen f. 1878, s
Mikael Gulbrandsen f. 1881, s
Petter Georg Gulbrandsen f. 1883, s
Hans Otto Gulbrandsen f. 1888, s
FT 1891 59/Helvig 1/2 og 1/4 Ubeboet
FT 1891 60/B....vig 1/5 Ubeboet
FT 1891 61/Helvig 5/2 Ubeboet
FT 1891 62/Helvig 5/2 Ubeboet
FT 1891 63/Helvig 5/4 Ubeboet
FT 1891 64/Saltboden 7/3 og 6/5 Ubeboet
FT 1891 65/Grønbogen 4/15 Ubeboet
FT 1891 66/Grønbogen 4/7 og 4/8 Ubeboet
FT 1891 67/Bergum og Nordheim 2/26 Ubeboet
FT 1891 68/Ulvsvig 2/25 Ubeboet
FT 1891 69/Tangelaget 4/17 Ubeboet
FT 1891 70/Signalen 4/4 og 4/5 Ubeboet
FT 1891 71/Hesteløkken 4/3 Ubeboet
FT 1891 72/Laxebogen 4/10 Ubeboet
FT 1891 73/Valheim 4/18 Ubeboet
FT 1891 74/Solbakken 2/27 Ubeboet
FT 1891 75/Larsbråten 2/22 og 2/10? Ubeboet
FT 1891 76/Flaskebekk 2/20 og 2/21 Ubeboet
FT 1891 77/Helvig 1/8 Ubeboet
FT 1891 78/Langøya Joh. Christoffersen 6/19 Ubeboet
Tellingskrets 2 Nesodden
FT 1891 1/Røer nedre 9/1
1 Jørgen Herman Andreassen Holt f. 1854 Vestby, HP, gift, gårdsfullmektig
Grethe Sofie Karlsdatter f. 1853, hustru
Olaf Edward Wold Mathiassen Røer f. 1872 Xiania, losjerende tilhørende familien, jordbruksarbeide på gården, forsørgers livsstilling: overrettssakfører
FT 1891 2/Berget 9/1
1 Edvard Olsen f. 1818 Xiania, HP, gift, husmand m jord, fattigvesenet betaler avgiften
Ellen Sofie Kaspersdatter f. 1831 Ås, hustru
Elvida Edvardsdatter f. 1875, d, ugift, plukker bær og vask
Sofie Emilie Kristiansdatter f. 1881, datterdatter
FT 1891 3/Bleksli 9/1
1 Johannes Pedersen f. 1857 Rakkestad, HP, gift, husmann med jord
Helga Kristine Kristoffersen f. 1863 Asker, hustru
Hjalmar Kristian Edvin Johansen f. 1885 Asker, s
Anton Johansen f. 1850 Ås, gift, besøkende, kurvbinder for egen regning, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 4/Ellingstad 9/4
1 Laurits Anton Nilsen f. 1832 Fron, HP, gift, gårdbruker
Maren Oline Iversdatter f. 1837, hustru
Pauline Anette Lauritsdatter f. 1872, d, ugift, deltar i husgjerningen, kreaturstellet og i onnene
Nils Ingvald Lauritsen f. 1877, s
Ludvig Martinius Lauritsen f. 1879, s
FT 1891 5/Holen 9/5
1 Bernt Kristensen f. 1840, HP, gift, gårdbruker
Johanne Marie Hansdatter f. 1838, hustru
Hanna Josefine Berntsdatter f. 1877, d
Karen Sofie Berntsdatter f. 1879, d
Johan Bernhard Berntsen f. 1881, s
Maren Oline Berntsdatter f. 1883, d
FT 1891 6/Ommen bødker Andersen 9/3 Ubeboet
FT 1891 7/Røer øvre 9/6
1 Andreas Kristensen Holt f. 1813 Fron, HP, enkemann, gårdbruker
Konrad Andreassen Holt f. 1857 Såner, s, ugift, fullt sysselsatt med jordbruksarbeide
Lina Hansdatter Bækkedal f. 1865 Nannestad, ugift, husholderske
Karl Andreassen f. 1867 Xiania, ugift, tjenestetyende, sysselsatt med gårdsdrift
Adolf Hagerup f. 1871 Xiania, ugift, tjenestetyende, opptatt med gårdsdriften
Marie Olsdatter f. 1871 Ullensaker, ugift, tjenestepike
FT 1891 8/Kontra 9/1
1 Hans Kristian Halvorsen f. 1849 Spydeberg, HP, gift, husmann med jord
Karen Johanne Pedersdatter f. 1856 Fron, hustru
Jenny Hansdatter f. 1879 Fron, d
Klara Hansdatter f. 1882 Fron , d
Hans Peter Hansen f. 1884 Hobøl, s
Maren Bertine Hansdatter f. 1887 Nordby, d
Hilda Bolette Hansdatter f. Juli 1889 Nordby
FT 1891 9/Kjernshagen 9/6
1 Kristian Hansen Frogner f. 1812 Fron, HP, gift, skomaker for egen regning
Karen Olsdatter f. 1811 Sande herred, hustru
Emil Martinius Kristiansen Frogner f. 1856, s, ugift, halvbefaren matros
FT 1891 10/Torvet 9/6
1 Anne Oline Ottersdatter f. 1841 Ås, HP, enke, vask plukke bær og sykevokterske, delvis fattigvesenet i Gran
Aksel Alfred Olsen f. 1876 Trøgstad, s, sysselsatt med jordarbeide
Anna Asora Olsen f, 1879 Trøgstad, d
Magna Jensine Olsdatter f. 1882 Fron, d
Nils Aleksander Olsen f. 1886 Bærum, s
1 Martin Simensen f. 1823 Drøbak, HP, gift, helt forsørget av fattigvesenet
Maren Engebretsdatter f. 1808 Fåberg, hustru, helt forsørget av fattigvesenet
1 Andreas Mikaelsen f. 1810 Fron, HP, enkemann, limemaker
FT 1891 11/Granlien Fagerhøi 9/9 Ubeboet
FT 1891 12/Møllebakken 9/2
1 Anton Samuelsen f. 1848, HP, gift, sjømann, stuert, litt jord
Sofie Berthe Mikaelsen f. 1846, hustru
Severin Antonsen f. 1876, s
Lovise Antonsdatter f. 1881, d
Anna Sofie Antonsdatter f. 1883, d
Karl Anton Antonsen f. 1885, s
Hilda Marie Antonsdatter f. 1886, d
Johan August Antonsen f. Desember 1889, s
FT 1891 13/Kirkeviken 9/8
1 Ludvig Johansen f. 1839, HP, gift, fraktemann med egen jakt og litt jord
Alette Julie Kristiansdatter f. 1839, hustru
Andrea Ludvigsdatter f. 1876, d
Kristian Bernhard Ludvigsen f. 1879, s
Mina Josefine Ludvigsdatter f. 1863, d, ugift, besøkende, sypike, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 14/Baltsrud 9/7
1 Petter Pedersen f. 1832, HP, ugift, gårdbruker
Rikka Pauline Pedersdatter f. 1841, søster, ugift, kreaturstell jordbruksarbeide og husholdningen
Grethe Pedersdatter f. 1847, søster, ugift, kreaturstell jordbruksarbeide og husholdningen
Bernhard Pedersen f. 1873 Xiania, brodersønn, ugift, sysselsatt med jordbruk og isarbeide
FT 1891 15/Nylenna 10/8 og 10/11
1 Anders Andersen f. 1841 Dalsland Sverige, HP, gift, gårdbruker og gråstensmurer
Hanna Lovise Baltzersdatter f. 1834, hustru
Hans Anton Johansen f. Mai 1888, til oppfostring, forsørget av fattigvesenet
FT 1891 16/Karlstad 10/3
1 Hans Nilsen f. 1833 Ås, HP, gift, gårdbruker, iskjøring
Dorthea Cecilie Iversdatter f. 1841, hustru
Henrik Hansen f. 1875, s, ugift
Hans Kristian Hansen f. 1881, s
Gudrun Ingeborg Hansdatter f. 1885, d
Helene Mathilde Hansdatter f. 1867, d, ugift, besøkende, tjenestepike deltar i husgjerningen, enke 
mottar losjerende, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 17/Løes vestre 10/4
1 Bernt Syversen f. 1837 Vestby, HP, gift, gårdbruker, iskjøring
Karen Berntsdatter f. 1839 Ski, hustru
Sigvard Berntsen f. 1873, s, ugift, jordbruksarbeide, bibliotekar ved almuebiblioteket
Petra Emilie Berntsdatter f. 1879, d
Gudrun Albertina Berntsdatter f. 1881, d
Inga Josefine Berntsdatter f. 1885, d
FT 1891 18/Løes søndre 10/16
1 Peter Olsen f. 1852, HP, gift, gårdbruker, iskjøring
Johanne Hansdatter f. 1855 Grue i Solør, hustru
Olga Julie Petersdatter f. 1884, d
Einar Petersen f. Juli 1890, s
Johanne Hansdatter f. 1816, enke, husfaderens moder
Hanna Hansdatter f. 1855 Grue i Solør, ugift, tjenestepike kreaturstell jordbruk og husgjerning
FT 1891 19/Løes nordre 10/1
1 Johannes Markussen f. 1839 Spydeberg, HP, gift, gårdbruker og landhandler
Bolette Cecilie Baltzerdatter f. 1848, hustru
Anne Marie Johannesdatter f. 1871, d, ugift, butikkjomfru og husstell
Berthe Alette Johannesdatter f. 1873, d, ugift, jordbruksarbeide kreaturstell husgjerningen
Ida Johannesdatter f. 1875, d, ugift, jordbruksarbeide kreaturstell husgjerningen
Markus Rudi Johannesen f. 1877, s
Baltzer Theodor Johannesen f. 1880, s
Robert Pauli Johannesen f. 1882, s
Anton Hjalmar Johannesen f. 1885, s
Pauline Ragna Johannesdatter f. 1887, d
Ragnhild Therese Johannesdatter f. 1888, d
FT 1891 20/Nordhagen 10/14
1 Marthe Mikaelsdatter f. 1816 Fron, HP, enke, gårdbrukerske
Andreas Olaus Hansen f. 1843, s, ugift, skomaker og gårdbruker
Engebret Hansen f. 1845, s, ugift skomaker jordbruk og iskjøring
Johan Hansen f. 1838, s, ugift, fraktemann
Ole Hansen f. 1850, s, ugift, medfødt døvstum
Helene Hansdatter f. 1856, d, ugift, sysselsatt med jordbruksarbeide og kreaturstell
Martha Hansine Johansdatter f. Mai 1888, datterdatter
FT 1891 21/Frydenlund 10/12
1 Hans Jakob Andreassen f. 1834 Ås, HP, gift, isarbeider, vedhugger, litt jord
Helene Iversdatter f. 1833, hustru, veverske
FT 1891 22/Sørhagen 10/9 og 10/10
1 Anton Johansen  f. 1854, HP, ugift, tømmermann
Martin Johansen f. 1857, ugift, broder, vedhugger
Helene Simensdatter f. 1824, enke, moder
FT 1891 23/Slåbråten 10/17
1 Andreas Nilsen f. 1821, HP, gift, gårdbruker, isfullmektig
Karen Hansdatter f. 1826 Asker, hustru
Nils Andreassen f. 1864, s, ugift, isformann, jordbruksarbeider
Kristine Andreasdatter f. 1870, d, ugift, kreaturstell jordarbeide husgjerningen
1 Karl Mikaelsen f. 1860, HP, gift, tømmermann og isskjærer, inderst, ekteparet er beslektet som tremenninger
Alette Kaspara Nilsen f. 1861, hustru, ekteparet er beslektet som tremenninger
Karen Anette Karlsdatter f. 1883, d
Magda Kaspara Karlsdatter f. 1884, d
Andreas Martinius Karlsen f. 1887, s
Trygve Nikolai Karlsen f. April 1890, s
FT 1891 24/Løkke 10/1
1 Karl Hansen f. 1833, HP, gift, isarbeider, vedhugger, litt jord
Johanne Olsdatter f. 1838 Blomskog Sverige, hustru
Idda Marie Karlsdatter f. 1876, d
Jørgen Karlsen f. 1878, s
FT 1891 25/Myra 10/15 og 10/18
1 Bertrand Hansen f. 1860, HP, gift, gårdbruker og tømmermann
Anne Marie Larsen f. 1869 S. Odal, hustru
Karen Mathilde Bertrandsdatter f. 1888, d
Marthe Sørensdatter f. 1827 S. Odal, enke, hustruens moder, midlertidig på Langfjeld
FT 1891 26/Løes østre Ljodhus 10/13
1 Ludvig Andersen f. 1860 Ski, HP, gift, gårdsbestyrer
Elida Marie Andresen f. 1864 Xiania, hustru
Olga Mathilde Ludvigsdatter f. 1884 Fron, d
Andreas Ludvigsen f. 1886 Drøbak, s
FT 1891 27/Simenstuen 10/4
1 Paul Hansen f. 1861, HP, gift, skipstømmermann til sjøs
Julie Johannesen f. 1860, hustru
Elen Dorthea Paulsdatter f. 1886, d
Gustav Edvard Paulsen f. 1887, s
Harald Nikolai Paulsen f. August 1889, s
1 Martin gamle? f. 1824, HP, enkemann, limemaker
FT 1891 28/Skredderstuen 10/7
1 Kristian Johannesen f. 1818 Ringsaker, HP, gift, selveier, arbeider
Lina Arnesdatter f. 1854 Hof i Solør, hustru
FT 1891 29/Løeshagen 10/2 og 10/5
1 Johannes Hansen f. 1825 Askim, HP, enkemann, gårdbruker
Maren Johannesdatter f. 1859, d, ugift, jordarbeide, kreaturstell og husgjerningen
FT 1891 30/Grinda 10/6
1 Martin Kaspersen f. 1816, HP, enkemann, jordbruker, selveier
FT 1891 31/Prestegården 11/1
1 Vilhelm Cato Grieg f. 1851 Bergen, HP, gift, sogneprest
Anne Eveline Johanne Grieg f. Bjørset f. 1859 Bergen, hustru
Gudrun Grieg f. 1881 Volden Sunnmøre, d
Johan Vilhelm Cato Grieg f. 1883 Volden Sunnmøre, s
Peter Karl Grieg f. 1887 Xiania, s
Erling Grieg f. April 1890 Xiania, s
Helga Konstanse Gleditsch f. 1870 Overhalla, ugift, privat huslærerinne
Cornelia Rødseth f. 1870 Volden, ugift, tjenestepike sysselsatt med husgjerningen
Lovise Mathilde Olsdatter f. 1875, ugift, barnepike
1 Ole Mikaelsen Kongebråten f. 1852, HP, ugift, forpakter
Otto Andreassen f. 1871, ugift, tjener sysselsatt med jordbruksarbeide og rentenist
Gustav Adolf Arnesen f. 1877 Xiania, tjener jordbruksarbeide, vedhugging, vannkjøring
Thore Kristensen f. 1806 Drammen, ugift, vedhugging, fattiglem forsørget av Xiania fattigvesen
Maren Johannesdatter f. 1830, ugift, tjener, kreaturstell
Kristine Lovise Andersdatter f. 1859 Hof Jarlsberg, ugift, tjener, jordarbeide, husgjerningen
FT 1891 32/Kirkevik 11/1
1 Johan Sigvard Samuelsen f. 1858, s, HP, ugift, fisker
1 Samuel Olsen  f. 1804 Fron, HP, gift, fader, forsørgers livsstilling: fisker, sønnen
Ingeborg Halvorsdatter f. 1824 Oppegård, hustru, moder
Martin Samuelsen f. 1848, s, ugift, broder, forsørgers livsstilling: fisker, broderen
Herman Olaus Samuelsen f. 1845, s, ugift,  forsørgers livsstilling: fisker, broderen
1 Andreas Hansen f. 1823, HP, enkemann, enslig losjerende, fraktemann
FT 1891 33/Stokholm 11/1
1 Mons Larsen f. 1842 Stange, HP, gift, husmann med jord og postfører
Ingeborg Andersdatter f. 1841 Stange, hustru, vask og brødbaking
Andreas Monsen f. 1869 Stange, s, ugift, vedhugging, isskjæring
Lovise Jørgensdatter f. 1880 Xiania, oppfostringsbarn
Eli Hermansdatter f. 1802 Stange, enke, husfaderens moder
FT 1891 34/Sletten 11/1
1 Fredrik Fredriksen f. 1831 Nordby, HP, gift, jordbruksarbeide, isarbeide, tømmerarbeide, husmann m jord
Stina Andersdatter f. 1830 Holmedal Sverige, hustru
Johanna Fredriksdatter f. 1872, d, ugift, vask, jordbruksarbeide
Frithjof Fredriksen f. 1874, s, ugift, jordbruksarbeide, kjøring
FT 1891 35/Jaer nordre 11/1
1 Even Hansen f. 1853 Stange, HP, gift, forpakter, kirketjener
Kari Martinussen f. 1851 Stange, hustru, 
Hans Evensen f, 1874 Stange, s, ugift, tømmermannsdreng
Martinius Evensen f. 1876 Stange, s 
Edvard Evensen f. 1879, s
Emma Marie Evensdatter f. 1882, d
Anna Mathilde Evensdatter f, 1884, d
Martha Kristine Evensdatter f. 1887, d
Signe Sofie Evensdatter f. Juni 1890, d
FT 1891 36/Jaer søndre 11/1
1 Harald Olsen Sørflaten f. 1842 S. Aurdal, HP, gift, kirkesanger, folkeskolelærer kasserer og poståpner, bruker av jord
Margit Arnesdatter f. 1844 S, Aurdal, hustru
Aksel Haraldsen f. 1875 Ringsaker, s, ugift, besøkende, elev, sedvanlig bosted: Xiania
Marthe Marie Haraldsdatter f. 1880 Xiania, d
Sigrid Olsdatter f. 1874 S. Aurdal, ugift, tjenestepike
1 Emma Malvine Borgmann f. 1866 Sverige, HP, ugift, enslig losjerende, lærerinne ved folkeskolen
1 Oline Kristiansdatter f. 1863 Hof i Solør, gift, vask plukke bær, strikke
August Oskar Petersen f. 1885, s
Eli Hilda [Eliasdatter?] f. Juni 1890 Xiania, søsterdatter, forsørgers livsstilling: bryggeriarbeider
FT 1891 37/Jaersbråten 11/1
1 Paulus Adolf Hågensen f. 1837, HP, gift, hjulmaker for egen regning, bruker av litt jord
Karoline Paulsdatter f. 1846 Oppegård, hustru
Hans Adolf Håkonsen f. 1877, s
Julie Kristine Håkonsdatter f. 1880, d
Karen Otilie Paulusdatter f. 1883, d
Anna Paulusdatter f. 1884, d
Olaf Thorleif Paulussen f. August 1890, s
FT 1891 38/ Rud 12/1
1 Johan Kr. Andreassen f. 1860, HP, gift, gårdbruker selveier, ekteparet er beslektet som tremenninger
Petra Alette Olsdatter f. 1858, hustru, ekteparet er beslektet som tremenninger
Bernhardine Iversdatter f. 1820, husfaderens moder
Rudi Olaisen f. 1878, søstersønn
Sofie Marie Andreasdatter f. 1858, ugift, søster, jordbruksarbeide, veving, husgjerning
Kari Monsdatter f. 1848 Stange, ugift, tjeneste, jordbruksarbeide, kreaturstell
Edvard Baltzersen f. 1831, ugift, losjerende tilhørende familien, lægdslem, forsørget av fattigvesenet
Harald Iversen f. 1872 Xiania, ugift, besøkende, guldsmeddreng, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 39/Rudsborg 12/1
1 Martin Andersen f. 1824 Nordby, HP, gift, fraktemann, vedhugger, forpakter litt jord
Henriette Andersdatter f. 1825, hustru
FT 1891 40/Furuholt 12/2
1 Jonas Ravn Daae f. 1822 Balestrand, HP, enkemann, kaptein for Xiania Landvernbataljon, huseier
Beate Lie f. 1852 Nes Hedmark, ugift, tjenestepike sysselsatt med husgjerningen
Anna Konstanse Ludvigsdatter f. 1871, ugift, tjenestepike, husgjerningen
1 Jens Andreas Hansen f. 1853 Xiania, HP, gift, malersvend, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 41/Skjærløkken og Nordstrand 12/3 og 12/4 Ubeboet
FT 1891 42/Skovly 12/5 Ubeboet
FT 1891 43/Sofielund 12/6 Ubeboet
FT 1891 44/Loftu 13/1
1 Nils Hansen f. 1821, HP, gift, gårdbruker og fraktemann, selveier
Regine Baltzersdatter f. 1830, hustru
Herman Nilsen f. 1861, s, ugift, jordbruksarbeide
Peter Nilsen f. 1867, s, ugift, fraktemann
Inga Nilsdatter f. 1869, d, ugift, kreaturstell, jordbruksarbeide
Mathea Nilsdatter f. 1872, d, ugift, sysselsatt med jordbruksarbeide og husgjerningen
FT 1891 45/Kongebråten 14/1
1 Mikael Olsen f. 1818, HP, gift, gårdbruker
Maren Andersen f. 1813 Vinger, hustru
Karl Kristiansen f. 1864 Aker, ugift, tjener, jordarbeide, iskjøring
Henrik Gundersen f. 1877 Xiania, oppfostringsgutt, forsørget av Xiania fattigvesen
FT 1891 46/Grøstad søndre 14/2
1 Beate Jensen f. 1851 Nes Hedmark, HP, enke, gårdbrukerske, selveier
Hans Rudolf Jørgensen f. 1867, s, ugift, jordbruksarbeide, hesterøkt og isarbeide
Agnes Charlotte Jørgensdatter f. 1869, d, ugift, kreaturstell
Karen Marie Jørgensdatter f. 1877, d
Hanna Jørgine Jørgensdatter f. 1879, d
Peter Vilhelm Jørgensen f. 1881, s
Andreas Jørgensen f. 1883, s
Johan Bertrand Jørgensen f. 1885, s
Borghild Petrine Jørgensen f. 1887, s
Peder Svensen f, 1821, gift, tjenestetyende, vedhugger, jordarbeide
FT 1891 47/Grøstad nordre 14/3 og 14/8
1 Anton Julius Johansen f. 1837, HP, gift, gårdbruker
Bolette Abrahamsdatter f. 1841, hustru
Johan Albert Antonsen f. 1864, s, ugift, jordbruksarbeide, smedarbeide og hesterøkt
Aksel Bernhard Antonsen f. 1873, s, ugift, sysselsatt med jordbruksarbeide
Karl August Antonsen f. 1878, s
Sofie Mathilde Antonsdatter f. 1866, d, ugift, sypike
Inga Elise Antonsdatter f. 1868, d, ugift, kreaturstell, jordbruksarbeide
Charlotte Hanna Antonsdatter f. 1871, d, ugift, kreaturstell og husgjerningen
Hilda Lovise Antonsdatter f. 1876, d, ugift
Emma Katrine Antonsdatter f. 1883, d
FT 1891 48/Blylaget nordre Solvig 14/4 Ingen (Ubeboet?)
FT 1891 49/Blylaget 14/5
1 Peder Kristiansen f. 1815 Fron, HP, gift, fisker, litt jord
Maria Hansdatter f. 1809 Fron, hustru
Pauline Kristiansdatter f. 1857 Fron, d, ugift, vask, jordarbeide
Borghild Eriksdatter f. 1883 Xiania, datterdatter
FT 1891 50/Grøstadstranden 14/6
1 Ole Nilsen f. 1830 Fron, HP, enkemann, fiskeri og garnbinding
FT 1891 51/Linaro 14/7 Ubeboet
FT 1891 52/Furuli 14/9
1 Anders Olsen f. 1846 Sverige, HP, gift, murer for egen regning
Olava Olsdatter f. 1852 Norderhov, hustru
Otto Alfred Olsen f. 1877 Xiania, s
FT 1891 53/Sønby 15/4
1 Anders Pedersen f. 1851, HP, gift, fraktemann, selveier, gårdbruker
Anne Marie Johansdatter f. 1844 Gilberga Sverige, hustru
Mathilde Kaspara Pedersen f. 1886 Xiania, d
Johan Kristian Pedersen f. Januar 1890, s
1 Laurits Andersen f. 1851 Ullensaker, HP, gift, gråstensmurer, enslig losjerende
Martha Persdatter f. 1863 Blomskog Sverige, hustru, midlertidig fraværende antagelig i Sverige
Maria Lauritsdatter f. 1883 Xiania, d, midlertidig fraværende antagelig i Sverige
Oskar Lauritsen f. 1884, s, midlertidig fraværende antagelig i Sverige
FT 1891 54/Thorvald Halvorsen 14/3
1 Thorvald Halvorsen f. 1848 Tomter Hobøl, HP, gift, isarbeider, vedhugger, jordarbeide
Valborg Edvardsdatter f. 1851 Xiania, hustru
Idda Elise Thorvaldsdatter f. 1874 Kråkstad, d, ugift, sysselsatt med vask og husgjerninger
Oskar Thorvaldsen f. 1875, s
Karl Johan Thorvaldsen f. 1878, s
Nora Mathilde Thorvaldsdatter f. 1880, d
Paulus Thorvaldsen f. 1880, s
Bertha Cecilie Thorvaldsdatter f. 1885 Fron, d
Otto Severin Thorvaldsen f. 1887, s
FT 1891 55/Brændingen 16/1
1 Anton Hansen f. 1847, HP, gift, vedhugger, isarbeider, jordarbeider
Josefine Johannesdatter f. 1858, hustru
Karl Mathisen f. 1862 Xiania, ugift, enslig losjerende, tømmermann
FT 1891 56/Krange nordre 15/1
1 Kristian Jensen f. 1804, HP, gift, gårdbruker
Karen Sofie Pedersdatter f. 1809 Oppegård, hustru
Karl Pedersen f. 1845, gift, svigersønn, jordbruksarbeide og iskjøring, ekteparet er beslektet som tremenninger eller nærmere
Emilie Kristiansdatter f. 1845, d, (hustru), ekteparet er beslektet som tremenninger eller nærmere
Jens Paulusen f. 1874, sønnesønn, ugift, jordbruksarbeider og hesterøkter
Karl Paulusen f. 1881, sønnesønn
Kristine Gundersdatter f. 1872, ugift, tjenestepike
FT 1891 57/Blylaget 15/3
1 Karl Edvard Andreassen Rud f. 1848, HP, gift, dampskipskaptein
Hilda Bolette Nilsdatter f. 1864, hustru
Regine Bernhardine Karlsdatter f. Januar 1889 Xiania, d
Helga Elise Hansdatter f. 1875 Nordby, ugift, tjenestepike
FT 1891 58/Abraham Olsen 14/2
1 Abraham Olsen f. 1857 Fron, HP, gift, skomaker for egen regning
Anna Katrine Pedersdatter f. 1857 Blomskog Sverige, hustru
Karl Ludvig Abrahamsen f. 1879, s
Johan Abrahamsen f. 1881, s
Aleksander Abrahamsen f. 1883, s
Ingvald Abrahamsen f. 1885, s
Elise Abrahamsdatter f. 1887, d
Hanna Abrahamsdatter f. Mai 1889, d
FT 1891 59/Grøstadbråten 14/2
1 Thorvald Larsen f. 1854 Svindal, HP, gift, tømmermann for egen regning
Karoline Andreasdatter f. 1860 Høland, hustru
Anna Lovise Thorvaldsdatter f. 1886 Oppegård, d
Thea Karoline Thorvaldsdatter f. 1885, d
Eugenia Konstanse Thorvaldsdatter f. 1888, d
Johan Fredrik Thorvaldsen f. Desember 1889, s
FT 1891 60/Krange østre Karl Kr. 15/1
1 Karl Kristiansen f. 1836, HP, gift, isarbeider, tømmerarbeider og jordbruk
Pauline Natalia Andreasdatter f. 1827, hustru
Rønnaug Ambrosia Karlsdatter f. 1864, d, ugift, sypike
Johan Bertrand Martinius Johansen f. 1886, sønnesønn
FT 1891 61/Krange søndre 15/2
1 Karen Olsen f. 1830, HP, enke, gårdbrukerske
Johan Hansen f. 1859, s, ugift, gårdbruker
Karl Hansen f. 1864, s, ugift, jordbruker
Pauline Julia Edvardsdatter f. 1872, ugift, tjenestetyende, kreaturstell og husgjerning
FT 1891 62/Lund 16/14
1 Anders Andresen f. 1854 Rølanda Sverige, HP, gift, tømmermann for egen regning
Hanna Mathilde Andreasdatter f. 1865, hustru
Amanda Konstanse Andersdatter f. 1887, d
Harald Magnus Andersen f. 1888, s
1 Karl August Augustsen f. 1863 Småland Sverige, HP, gift, murer
Amalie Mathilde Gundersen f. 1866 Fron, hustru
Amanda Marie Karlsdatter f. November 1890, d
FT 1891 63/Hasle nordre 16/1 og 16/2
1 Jens Baltzersen f. 1822, HP, ugift, gårdbruker
Mikael Baltzersen f. 1827, broder, ugift, gårdbruker
Maria Samuelsdatter f. 1837, ugift, tjenestetyende, husholderske, kreaturstell
Trine Sofie Pedersen f. 1866, ugift, fosterdatter, jordarbeide, husgjerning
FT 1891 64/Løvås 16/1
1 Andreas Kristoffersen f. 1826, HP, gift, vedhugger og isarbeider, forpakter litt jord
Marthe Kristoffersdatter f. 1828 Ringerike, hustru
FT 1891 65/Haslehagen 16/1
1 Nils Andersen f. 1854 Fuglevik Sverige, HP, gift, murer, isarbeider, hagestell for egen regning
Hilda Hansen f. 1862, hustru
Karl Nilsen f. 1877, s
Maria Nilsdatter f. 1879, d
Sigurd Nilsen f. 1884, s
Hedvig Nilsen f. 1883, s
August Nilsen f. September 1889, s
FT 1891 66/Brændingen S. O. Kihl 16/1
1 Syver Olsen Kihl f. 1823 Råde, HP, gift, isarbeider, jordarbeider
Inger Helene Hansdatter f. 1824 Fron, hustru
Anne Vilhelmsdatter f. 1876 Onsøy, datterdatter
Hans Syversen f. 1868, s, ugift, sysselsatt med isarbeide og jordbruksarbeide
Ludvig Bjerke f. 1870 Xiania, ugift, losjerende tilhørende familien, tømmermann for andres regning
FT 1891 67/Haugen 16/7
1 Julius Andreassen f. 1842, HP, gift, landhandler, isarbeider, jordbruk, ekteparet er beslektet som tremenninger eller nærmere
Sofie Kristiansdatter f. 1842, hustru, ekteparet er beslektet som tremenninger eller nærmere
Jens Juliussen f. 1868, s, ugift, isstuer og jordarbeider
Elise Juliusdatter f. 1874, d, ugift, ved handelen og husgjerningen
FT 1891 68/Hasle mellom 16/3
1 Bernt Baltzersen f. 1832, HP, gift, gårdbruker og stasjonsholder, ekteparet er beslektet som tremenninger eller nærmere
Johanne Baltzersdatter f. 1837, hustru, ekteparet er beslektet som tremenninger eller nærmere
Jørgen Johansen f. 1872, tjener, ugift, sysselsatt med jordarbeide og hesterøkt
Mina Gustavsdatter f. 1873, ugift, tjenestepike, sysselsatt med kreaturstell og jordbruksarbeide
FT 1891 69/Brændingen (Johanne) 16/3
1 Johanne Andreasdatter f. 1835, HP, enke, bærplukking og baking
FT 1891 70/Hasle søndre 16/6 og 16/10 og 16/11
1 Jørgen Syversen f. 1855 Råde, HP, gift, jordbruksarbeide, kjøring og hesterøkt
Hansine Halvorsdatter f. 1863, hustru
Harald Sigurd Jørgensen f. 1881, s
Hilda Karoline Jørgensdatter f. 1883, d
Johan Arnt Jørgensen f. 1884, s
Ole Bertrand Jørgensen f. 1887, s
Karl Wilhelm Jørgensen f. Februar 1890, s
FT 1891 71/Haslebråten 16/10
1 Anders Pedersen f. 1817 Sverige, HP, gift, kurvbinder for egen regning, jordarbeider
Helene Abrahamsdatter f. 1815, hustru
Johan Aronsen f. 1863 Ski, ugift, enslig losjerende, tømmermann for andres regning
FT 1891 72/Haslenesset 16/9
1 Oskar Andreassen f. 1868 Xiania, HP, gift, gårdbruker, isarbeider, slakter
Karoline Karlsdatter f. 1865 Fron, hustru
Karl Anton Oskarsen f. 1888, s
Harald Oskarsen f. September 1890, s
Inga Sofie (uten farsnavn) f. 1877 Fron, tjenestepike
1 Karl Magnus Engebretsen f. 1847, HP, gift, fraktemann og isskjærer
Karoline Bolette Syversdatter f. 1847 Råde, hustru
Helene Emilie Karlsdatter f. 1875 Fron, d, ugift
FT 1891 73/Hasle søndre, Korsveien 16/13 Ubeboet
FT 1891 74/Haslerud 16/8
1 Olaf Hansen f. 1857, HP, gift, snekker for egen regning
Henriette Pedersen f. 1860 Hurum, hustru
Karl Johan Olafsen f. 1886 Fron, s
Hans Oskar Olafsen f. September 1889, s
FT 1891 75/Persbråten, Sand 14/10
1 Kristian Hansen f. 1834 Kråkstad, HP, enkemann, jordarbeider og limemaker
Lina Kristine Kristiansdatter f. 1864, d, ugift, strikking og sying
Anna Kristine Larsdatter f. 1879, fosterdatter, forsørget av fattigvesenet
FT 1891 76/Kjensli 16/7 og 16/12
1 Andreas Hansen f. 1828 Fron, HP, gift, gårdbruker
Regine Mathea Johansdatter f. 1832 Nordby, hustru
August Karl Andreassen f. 1865, s, ugift, jordbruksarbeide og isarbeide
Karoline Josefine Andreasdatter f. 1870, d, ugift, sysselsatt med kreaturstell, jordarbeide og husstell
Karen Therese Andreasdatter f. 1873, d, ugift, jordbruksarbeide, kreaturstell
FT 1891 77/Naverud 16/5
1 Paul Hansen f. 1838, HP, ugift, gårdbruker, selveier
Mathea Anette Syversdatter f. 1852 Råde, enke, husholderske, kreaturstell
Maren Josefine Antonsdatter f. 1874, ugift, tjener, kreaturstell, jordbruksarbeide
Hans Syverin Wilhelmsen f. 1879 Onsøy, losjerende tilhørende familien, forsørgers stilling: husholderske
FT 1891 78/Høybråten 18/5
1 Johan Anton Svendsen f. 1835, HP, ugift, gårdbruker
Julie Sofie Svendsdatter f. 1840, søster, ugift, husholderske, kreaturstell
Karen Sofie Hansdatter f. 1867, søsterdatter, ugift, sysselsatt med jordbruksarbeide og husgjerningen
Mathilde Cecilie Mortensdatter f. 1884, oppfostringspike, forsørget av fattigvesenet
1 Karl Syverin Svendsen f. 1846, HP, gift, gårdbruker
Anne Emilie Hansdatter f. 1853, hustru
Hans Syverin Karlsen f. 1874, s, ugift, jordbruksarbeide
Anna Karoline Karlsdatter f. 1876, d, ugift, kreaturstell og husgjerningen
Mathilde Karoline Karlsdatter f. 1878, d
Thorvald Konrad Karlsen f. 1881, s
Aksel Sigvard Karlsen f. 1883, s
Svend Ingvald Karlsen f. 1885, s
Elise Konstanse Karlsdatter f. 1888, d
FT 1891 79/Stensrud 18/6
1 Hagbart Andersen f. 1855, HP, gift, vedhugger og isarbeider, utrådt av statskirken
Otea Engebretsdatter f. 1848, hustru, utrådt av statskirken
Anna Mathilde Hagbartsdatter f. 1878, d
Julie Pauline Hagbartsdatter f. 1881, d
Karl Anton Hagbartsen f. 1883, s
Anette Amalie Hagbartsdatter f. 1885, d
Lovise Otilie Hagbartsdatter f. 1887, d
Emma Lovise Hagbartsdatter f. Mars 1890, d
FT 1891 80/Sandås 18/3
1 Pauline Hansdatter f. 1835, HP, enke, gårdbrukerske, uttrådt av statskirken intet samfunn
FT 1891 81/Hokholt vestre 18/1
1 Olaus Olsen f. 1834 Fron, gift, gårdbruker, fraktemann
Julie Abrahamsdatter f. 1839, hustru
August Oluf Olsen f. 1867, s, ugift, gårdbrukersønn, jordbruksarbeider
Hans Martin Olsen f. 1871, s, ugift, gårdbrukersønn, fraktemann
Sofie Atalie Olsdatter f. 1863, d, gift, forsørgers stilling: gårdbruker
Hilda Mathilde Olsdatter f. 1880, d
Karl Thorvald Olsen f. 1877, s
Inga Charlotte Karlsdatter f. 1885, datterdatter
Karl Anton Karlsen f. 1887, dattersønn
Karl Julius Syversen f. 1857 Råde, gift, skomaker for egen regning leier kost, losjerende tilhørende familien, midlertidig fraværende antagelig Milville Amerika
FT 1891 82/Dammyren 19/3
1 Hans Nilsen f. 1812, HP, enkemann, gårdbruker
Thorvald Hansen f. 1855, s, gift, gårdbrukersønn, is og dagarbeider
Emilie Jakobsdatter f. 1847, sønnekone
Sofie Thorvaldsdatter f. 1883, sønnedatter
Gubia Thorvaldsdatter f. 1885, sønnedatter
Karl Nikolai Thorvaldsen f. 1887, sønnesønn
FT 1891 83/Funningrud 19/1
1 Peter Johansen f. 1830, HP, gift, gårdbruker
Johanne Bolette Svendsdatter f. 1828, hustru
Jørgen Petersen f. 1861, s, ugift, jordbruksarbeider (syk)
Ole Petersen f. 1871, s, ugift, jordbruksarbeider
Karen Mathilde Petersdatter f. 1864, d, ugift, kreaturstell og husgjerningen
Pauline Bolette Petersdatter f. 1869, d, ugift, jordbruksarbeide, kreaturstell
Hanna Evensdatter f. 1870 Fron, ugift, tjenestetyende, jordbruksarbeide, kreaturstell
Sigurd Kristiansen f. 1872, ugift, tjenestetyende, jordarbeide
FT 1891 84/Funningrud Dammen 19/2
1 Ole Johansen f. 1836, HP, gift, gårdeier, gårdbruker
Gunhild Marie Jensdatter f. 1843, hustru
Karl Johan Olsen f. 1869, s, ugift, jordbruket
Hans Kristian Olsen f. 1873, s
Mina Julie Olsdatter f. 1867 Frogn, d, ugift
Jakob Emanuel Juliusen f. 1871 Xiania, ugift, besøkende, skreddersvend, sedvanlig bosted: Xiania
Maren Helene Johansdatter f. 1841, ugift, enslig losjerende, veverske og strikkerske
FT 1891 85/Funningrudhaugen 19/1
1 Lars Johansen f. 1818 Nes Rom., HP, gift, vedhugger, delvis forsørget av fattigvesenet i Frogn
Kaisa Persdatter f. 1817 Sverige, hustru
FT 1891 86/Daniel Olsen [Nysen] 19/2
1 Daniel Olsen f. 1852 Sverige, HP, gift, is og jordarbeider, forpakter av litt jord
Olava Svendsdatter f. 1858 Fron, hustru
Karl Danielsen f. 1880 Nesodden, s
Sigvard Danielsen f. 1886, s
Olufine Danielsdatter f. 1889 juni Nesodden, d
FT 1891 87/Roligheden 19/2
1 Johannes Nilsen f. 1825 Sverige, HP, enkemann, vedhugger, bruker av litt jord, delvis fattigvesenet
FT 1891 88/Hokholt 18/2
1 Johan Abrahamsen f. 1836, HP, gift, gårdbruker og isformann
Håkine Amalie Johansdatter f. 1845, hustru
Mikael Sigvard Johansen f. 1868, s, ugift, gårdmannsønn, jordarbeider
Karl August Johansen f. 1874, s, ugift, gårdmannsønn, jordarbeider og isarbeider
Karl Abraham Johansen f. 1878, s
Anton Thorvald Johansen f. 1885, s
Jakob Ingvald Johansen f. 1888, s
Netta Bolette Johansdatter f. 1872, d, ugift, kreaturstell og jordbruk, husgjerningen
Anne Sofie Johansdatter f. 1876, d, ugift
Mathilde Josefine Johansdatter f. 1880, d
Karen Therese Johansdatter f. 1883, d
FT 1891 89/Vestbråten 18/4
1 Nille Sørensdatter (Jensen) f. 1824, HP, enke, bærpelling og hagearbeide
FT 1891 90/Udengen 17/1
1 Mathea Kristoffersdatter f. 1816 Eidsvold, HP, enke, jordarbeider
FT 1891 91/Løkka 18/4
1 Herman Hansen f. 1859, HP, gift, isarbeider, dagarbeider, murer
Karen Sofie Johannesdatter f. 1857, hustru, uttrådt av statskirken mormon
Konrad Hermansen f. 1881, s
Hedvig Hermansdatter f. 1883, d
Sofie Hermansdatter f. 1885, d
Hilda Hermansdatter f. 1887, d
Josefine Leonora Hermansdatter f. Mars 1889, d
FT 1891 92/Kuås 17/1
1 Lene Marie Jensdatter f. 1811, HP, enke, gårdbrukerske
Mikael Pedersen f. 1832, s, ugift, ugift, gårdbrukersønn, jordarbeider
Bernt Pedersen f. 1843, s, ugift, gårdbrukersønn, jordarbeider og isarbeider
Andreas Pedersen f. 1857, s, ugift, sysselsatt med jordarbeide
Petter Pedersen f. 1857, s, ugift, sysselsatt med jordarbeide
Johanne Pedersen f. 1840, d, ugift, kreaturstell og husgjerning
1 Jens Theodor Nilsen f. 1855 Hobøl, HP, gift, skomaker for egen regning
Klara Martinusdatter f. 1861 Toten, hustru
Einar Jensen f. 1876 Oppegård, s
Adolf Magnus Jensen f. 1884 Oppegård, s
Agnes Konstanse Jensdatter f. 1886, Oppegård, d
Borghild Maria Jensdatter f. Juni 1890 Oppegård, d
FT 1891 93/Engen Stupind 18/4
1 Johan Jensen f. 1860, HP, gift, tømmermann, ekteparet er beslektet som tremenninger eller nærmere
Bertha Amalie Andreasdatter f. 1860, hustru, ekteparet er beslektet som tremenninger eller nærmere
Edvard Andreas Johansen f. 1887, s
Jørgen Bertrand Johansen f. 1888, s
Ragnhild Sofie Johansdatter f. Oktober 1890, d
1 Nils Adold Josefsen f. 1858 Karlanda Sverige, HP, gift, skomaker
Ingeborg Mathilde Andersdatter f. 1859, hustru
1 Johan Larsen f. 1866 Fron, HP, ugift, smed
Johan Johannesen f. 1871 Fron, ugift, tjenestetyende, smeddreng
Tellingskrets 3 Nesodden
FT 1891 1/Storrud 26/1
1 Olai Olsen Storrud f. 1853, HP, gift, gårdbruker selveier
Anne Helene Karlsdatter f. 1867, hustru
Ole Kristian Olsen f. Oktober 1889, s
Just Olai Hansen f. 1879, fostersønn
Kaja Nilsen f. 1873, ugift, tjenestepike sysselsatt såvel med jordbruksarbeide som husarbeide
Hagbart Olsen Storrud f. 1851, broder, ugift, gårdbruker og selveier
Martine Laurentse Jensdatter f. 1816, enke, husfaderens moder, enke med inntekt av kapitaler
Johanne Marie Danielsdatter f. 1866 Frogn, ugift, besøkende, tjenestepike i Xiania, sedvanligbosted: Xiania
FT 1891 2/Skjælviken 26/18
1 Hans Johansen f. 1840, HP, gift, isarbeider, fisker, forpakter og bruker av litt jord
Sofie Olsdatter f. 1847, hustru
Thorvald Hansen f. 1874, s, ugift, isarbeider
Charlotte Hansdatter f. 1881, d
Paulus Hansen f. 1884, s
Helga Hansdatter f. 1888, d
FT 1891 3/Leina 26/10
1 Julius Nilsen f. 1835, HP, gift, isarbeider, hustømmermann for andres regning, eier og bruker av litt jord
Laura Nilsen f. 1846, hustru
Johan Nilsen f. 1818 Norderhov, enkemann, tatt til forpleining og forsørget av fattigvesenet
Marie Olsdatter f. 1845 Sverige, ugift, enslig losjerende, midlertidig oppholdssted: Sverige
FT 1891 4/Spro østre 26/13
1 Tønnes Eilertsen f. 1832 Nes sogn Flekkefjord, HP, gift, landhandler, litt jord
Anne Kirstine (ingen patronym) f. 1826 Frogn, hustru
1 Daniel Danielsen f. 1862 Sverige, HP, gift, feltspatgrubearbeider og isarbeider, midlertidig fraværende antagelig i Sverige
Bolette Danielsen f. 1866 Røyken, hustru, midlertidig fraværende antagelig oppholdssted: Sverige
Karl Aronsen f. 1883 Røyken, fostersønn, midlertidig fraværene antagelig oppholdssted: Sverige
Hans Hansen Spro f. 1847 Lørenskog, ugift, losjerende hørende til familien, isarbeider
FT 1891 5/Skovli 26/16
1 Sigvard Petersen f. 1864, HP, gift, isstuer og eier og bruker av litt jord
Anette Olsdatter f. 1861, hustru
Peter Petersen f. 1887, s
Ole Petersen f. Desember 1889, s
Sigrid Alvilde Petersen f. desember 1889, d
Therese Hansdatter f. 1877, barnepike
Kristian Petersen f. 1866, ugift, losjerende hørende til familien, isstuer
FT 1891 6/Myrvold 26/17
1 Johan Jonasen f. 1862 Xiania, HP, gift, isarbeider, eier og bruker av litt jord med påstående hus
Julie Sørensdatter f. 1863 Tjøme, hustru
Jenny Elida Johansdatter f. 1887, d
Hjalmar Julius Johansen f. Januar 1889, s
Leonard Severin Jonasen f. September 1890, s
FT 1891 7/Bjerkås 26/15
1 Ole Hansen f. 1831 Frogn, HP, gift, inderst, skomaker for egen regning, grubearbeider i feltspatbrudd, isarbeider
Ingeborg Jakobsdatter f. 1848 Skiptvet, hustru
Hans Jakob Olsen f. 1869 Vestre Aker, s, ugift, grubearbeider i feltspatbrudd og isarbeider
Rikard Olsen f. 1875, s, ugift, grubearbeider i feltspatbrudd og isarbeider
Karl Oskar Olsen f. 1879, s
Agnes Sofie Olsdatter f. 1881 Xiania, d
Søren Ingolf Olsen f. 1886 Frogn, s
1 Iver Kristiansen Bjerkås f. 1856, HP, gift, isformann, eier og bruker av litt jord, smed
Emma Petersdatter f. 1868, hustru
Barta Iversdatter f. 1886, d
Peter Iversen f. 1888, s
Emilie Iversdatter f. Desember 1890, d
Hulda Hansdatter Skjælviken f. 1872, ugift, besøkende, tjenestepike hos handelsborger, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 8/Grønvold 26/12
1 Johan Hansen Grønvold f. 1846, HP, gift, fraktemann (jakteskipper) og bruker av jord
Elevine Olsdatter f. 1851, hustru
Karen Johansdatter f. 1874, ugift, medhjelper med forskjellig hjemme hos foreldrene (vask, matlaging og kreaturstell
Julie Johansdatter f. 1877, d
Inga Johansdatter f. 1879, d
Anette Johansdatter f. 1882, d
Charlotte Johansdatter f. 1885, d
Otto Johansen f. 1888, s
FT 1891 9/Spro nordre 26/2 og 26/2 og 26/9
1 Andreas Johansen f. 1849 Asker, HP, arbeidsformann ved isdrift og grubedrift (feltspatbrudd), forpakter og bruker av jord
Anne Johansen f. 1847 Asker, hustru
Karen Johansen f. 1873 Asker, d, ugift, medhjelper i husvesenet
Martine Johansen f. 1876 Asker, d, 
Ingolf Johansen f. 1881 Asker, s
Inga Kirstine Johansen f. 1875 Xiania, ugift, besøkende, medhjelper i husvesenet, sedvanlig bosted: Asker
Einar Johansen f. 1878 Xiania, besøkende, sedvanlig bosted: Asker
1 Anders Olsen f. 1834 Sverige, HP, enkemann, grubearbeider feltspatbrudd, midlertidig oppholdsted: Sverige
Oluf Andersen f. 1875 Frogn, s, ugift, grubearbeider ved feltspatbrudd
Johan Kaspersen f. 1871 Frogn, ugift, losjerende hørende til familien, grubearbeider ved feltspatbrudd
FT 1891 10/Spro 26/8
1 Konrad Johansen f. 1866 Frogn, HP, gift, feltspatgrubearbeider og isarbeider og bruker av litt jord
Mathilde Olsdatter f. 1867, hustru
Johan Otto Konradsen f. 1887 Frogn, s
Mikael Karelius Konradsen f. Mai 1889, s
Otto Torinusen Skramstad f. 1872 Åmot herred, ugift, losjerende hørende til familien, grubearbeider feltspatbrudd
Aksel Ingvald Petersen f. 1875, ugift, losjerende hørende til familien, grubearbeider feltspatbrudd
Engebret Jensen Spro f. 1822 Våler Solør, enkemann, enslig losjerende, fisker og isarbeider
FT 1891 11/Storrudbråten 26/5
1 Nils Engebretsen f. 1836 Hurum, HP, gift, gårdbruker selveier fisker og isarbeider
Julie Olsdatter f. 1840, hustru
Johan Nilsen f. 1873, s, ugift, isarbeider og fisker
Pauli Nilsen f. 1875, s, ugift, isarbeider og fisker
Anette Nilsdatter f. 1881, d
Magda Nilsdatter f. 1868, d, ugift, besøkende, tjenestepike hos handelsborger i Xiania, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 12/Spro søndre 26
1 Julius Rosen f. 1825 Xiania, HP, enkemann, eier av en liten gårdpart der ved salg til byggetomter bringer det hovedsakligste til næringen, noe isarbeide
Alfred J. Rosen f. 1867, s, ugift, isarbeider
Sigvard J. Rosen f. 1858, s, ugift, isarbeider, uttrådt intet samfunn
FT 1891 13/Spro (Frydenlund) 26/19
1 Gustav Larsen f. 1855, HP, gift, selveier, grubearbeider ved feltspatgrube og isarbeider
Maren Kristiansdatter f. 1856, hustru
Karl August Gustavsen f. 1885, s
Lars Kristian Gustavsen f. November 1889, s
FT 1891 14/Holtet 26/17
1 Magnus Frycklund f. 1858 Sverige, HP, gift, formann ved feltspatgrubedrift
Louise Dorthea Frycklund f. 1852 Sylte sogn Vestnæs herred, hustru
Jenny Mathilde Frycklund f. 1886 Bergen, d
FT 1891 15/Torgetbråten 26/11
1 Adolf Andersen f. 1847, HP, gift, grubearbeider ved feltspatbrudd og isarbeider, bruker av litt jord
Maren Eriksdatter f. 1854, hustru
Karl Adolfsen f. November 1889, s
Karen Alvilde Adolfsdatter f. 1887, d
Laura Mathilde Adolfsdatter f. 1885, d
Herman Alfred Adolfsen f. 1882, s
Ernst Helliksen f. 1873 Skien, ugift, losjerende hørende til familien, grubearbeider ved feltspatbrudd
FT 1891 16/Fingal Klem 26/5
1 Fingal Klem f. 1835 Kongsberg, HP, gift, bestyrer ved et isanlegg og skipsreder, ekteparet er beslektet som tremenninger eller nærmere
Regine Marie Agathe Klem f. 1838 Sande herred, hustru, ekteparet er beslektet som tremenninger eller nærmere
Agathe Klem f. 1857 Sande herred, ugift, svigerinne, bokholderske ved isdrift
Amalie Mathilde Olsen f. 1870 Frogn, ugift, tjenestepike husstell
FT 1891 17/Lund 26/5
1 Kristian Nilsen Spro f. 1863, HP, gift, isarbeider og bruker av et lite jordstykke
Henriette Engebretsen f. 1860 Nøtterøy, hustru
Margit Kristiansdatter f. Februar 1889, d
Karl Larsen f. 1872 Xiania, ugift, besøkende, arbeider ved Nylands verksted Xiania, sedvanlig bosted: Xiania
Henriette Larsen f. 1840 Xiania, gift, besøkende, forsørgers stilling: skipstømmermann til sjøs, sedvanlig bosted: Xiania
1 Kristian Thoresen f. 1863, HP, gift, grubearbeider feltspatbrudd og isarbeider
Laura Lemansdatter f. 1874, hustru
FT 1891 18/Hytten 25/5
1 Peter Samuelsen f. 1841 Frogn, HP, gift, isstuer, selveier og bruker av jord
Mathilde Josefine Samuelsen f. 1856, hustru
Konrad Petersen f. 1870, s, ugift, isarbeider
Ole Petersen f. 1872, s, ugift, isarbeider
Johan Petersen f. 1876, s, isarbeider
Hjalmar Petersen f. 1877, s
Karen Petersdatter f. 1881, d
Olga Petersdatter f. 1884, d
Therese Petersdatter f. 1886, d
Samuel Petersen f. 1888, s
Kari Petersdatter f. September 1890, d
FT 1891 19/Lillerud 25/1
1 Olaus Evensen f. 1852, HP, gift, gårdbruker og selveier, iskjører
Maren Karlsdatter f. 1859, hustru
Kaspara Olausdatter f. 1880, d
Jenny Olausdatter f. 1882, d
Klara Olausdatter f. 1886, d
Hilmar Olausen f. Februar 1889, s
1 Kristian Karlsen f. 1864, HP, ugift, gårdsarbeider, isarbeider
Karl Larsen f. 1821 Aker, enkemann, husfaderens fader, lever av kapital
Emma Andreasdatter f. 1872, ugift, tjenestepike forefaldende i huset og kreaturstell
FT 1891 20/Grisebo 25/2
1 Golette Grisebo f. 1822, HP, enke, gårdbrukerske, selveier
Gustav Nilsen f. 1857, s, ugift, gårdmannssønn sysselsatt med jordarbeide på gården hjemme hos moderen
Ludvig Nilsen f. 1851, s, ugift, isarbeide og jordbruk hjemme hos moderen
Emma Nilsen f. 1852, d, ugift, gårdmannsdatter, kreaturstell og forskjellige huslige arbeider
Kristian Nilsen f. 1854, s, ugift, formann ved isdrift
Josefine Nilsdatter f. 1862, d, ugift, gårdmannsdatter, kreaturstell og inne i huset med vask og koking
Golette Nikoline Nilsdatter f. 1867, d, ugift, gårdmannsdatter, forskjellige arbeide samt kreaturstell
FT 1891 21/Humlesækken 25/1
1 Leman Larsen f. 1844, HP, gift, isarbeider, forpakter og bruker av litt jord, litt fiskeri
Sofie Andreasdatter f. 1836 Skiptvet, hustru
Kristiane Kristiansdatter f. 1805, enke, husfaderens moder, forsørget av fattigvesenet
FT 1891 22/Tajebråten 25/4
1 Mikael Andreassen f. 1839, HP, gift, fraktemann (jakteskipper) og selveier og bruker av jord
Anette Amalie Andreassen f. 1843, hustru
Aksel Mikaelsen f. 1873, s, ugift, sjømann og isarbeider
Anna Mikaelsdatter f. 1878, d
Lovise Mikaelsdatter f. 1876, d, til hjelp i huset
Hilda Mikaelsdatter f. 1881, d
Martin Mikaelsen f. 1884, s
FT 1891 23/Sylta 25/3
1 Thor Kristiansen Sylta f. 1817 Rødenes, HP, gift, selveier, bruker av jord, isarbeider
Mathilde Martinsdatter f. 1825 Frogn, hustru
Karl Tobias Theodorsen f. 1884, sønnesønn, forsørget av fattigvesenet
FT 1891 24/Bråten 23/7
1 Hans Johansen Langebakke f. 1853, HP, gift, isstuer og selveier av litt jord der også brukes av ham
Marie Johansen f. 1866 Askim. Hustru
Inga Margrethe f. Desember 1890, d
Josefine Olsdatter f. 1877, tjener, ernærer seg delvis som barnepike
FT 1891 25/Brånen 23/8
1 Johan Evensen f. 1859, HP, gift, isstuer og eier og bruker av lidt jord
Magda Hansdatter f. 1868, hustru
Harald Edvard Johansen f. 1887, s
Ole Peter Johansen f. Juni 1890, s
Ingeborg Marie Hansdatter f. 1827 Hurum, enke husfaderens moder, til hjelp i huset, passer barna, vasker og syr, strikker og hekler
FT 1891 26/Haukemyr 25/1
1 Frithjof Andersen f. 1849 Vestre Aker, HP, gift, inderst, isstuer (ved isdrift)
Andrea Jensine Andersen f. 1831 Drøbak, hustru
FT 1891 27/Møkkerud skole 23/6
1 Emil Jonathan Holmen f. 1860 Grue i Solør, HP, gift, folkeskolelærer
Kari Holmen f. 1859 Nes Hallingdal, hustru
Agnes Solveig Holmen f. 1887 Nesodden, d
FT 1891 28/Møkkerud nordre 23/1
1 Gudmund Paulsen Møkkerud f. 1833 Ås, HP, gift, gårdbruker og selveier
Josefine Paulsen Møkkerud f. 1856 Frogn, hustru
Helene Paulsen Møkkerud f. 1871, ugift, sypike (går omkrimg som sådan på gårdene)
Paul Paulsen f. 1874, s, ugift, gårdmannssønn sysselsatt med jordbruk hjemme hos faderen
Johan Paulsen f. 1876, s
Jul Paulsen f. 1881, s
Harald Paulsen f. 1883, s
Konrad Paulsen f. 1885, s
Georg Paulsen f. 1887, s
Elise Paulsen f. Mai 1890, d
Marie Hansen f. 1849 Xiania, ugift, losjerende tilhørende familien, frøken med inntekt av kapital, litt sysselsatt med lettere huslige arbeider
Karl Olsen f. 1844 Sverige, ugift, tjenestegutt sysselsatt med jordbruksarbeide
Barta Berntsdatter f. 1868 Frogn, ugift, tjenestepike kreaturstell
Arthur Steen f. 1880 Xiania, s, besøkende, forsørgers livsstilling: restauratør, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 29/Møkkerud søndre 23/3
1 Johan Johnsen f. 1857, HP, gift, gårdbruker og selveier, landhandler
Hilda Johnsen f. 1864, hustru
John Johnsen f. 1885, s
Peter Johnsen f, 1888, s
Maren Larsdatter f. 1814 Røyken, enke, husfaderens moder, enke med inntekt av kapital
Martin Nilsen f. 1869, ugift, tjenestegutt sysselsatt med gårdbruksarbeide og iskjøring
Karen Larsdatter f. 1854 Gjerdrum, ugift, tjenestepike sysselsatt med husgjerning og kreaturstell
Johan Wilhelm Olsen f. 1863 Sverige, ugift, baker for en landhandler der driver bakerdrift
Albert Johansen f. 1880 Xiania, tatt til forpleining av fattigvesenet, forsørget av fattigvesenet
FT 1891 30/Bergmo 23/6
1 Karl Hagen f. 1858 Holla, HP, gift, landhandleri og bakeridrift, bruker av jord
Kristine Hagen f. 1864 Xiania, hustru
Gudrun Hagen f. Januar 1890, d
Ole Hansen f. 1859 Ytterøen, ugift, baker for et landhandleri
Anne Helene Andreasdatter f. 1875 Frogn, ugift, tjenestepike sysselsatt med kreaturstell og husgjerning
FT 1891 31/Rustad 23/4
1 Anton Solberg f. 1825 Drøbak, HP, gift, selveier og bruker av jord, skredder for egen regning
Mathea Nilsdatter f. 1830 Ås, hustru
Emil A. Solberg f. 1869, s, ugift, iskjører og jordbruksarbeider hjemme hos foreldrene
Otto Kai f. 1867, fostersønn, ugift, hustømmermann og isarbeider begge deler hos andre
Betsa Oskarsdatter f. 1881, tatt til forpleining av fattigvesenet
Harald Bugge f. 1853 Lister og Mandals Amt, ugift, utsatt for betaling, medfødt sinnsvak (idiot), forsørges av vedkommendes brødre: lege og byråsjef
Lisa Andersdatter f. 1822 Hobøl, enke, enslig losjerende, forsørget av fattigvesenet
FT 1891 32/Ødegården 23/1
1 Karl Baltzersen f. 1839 Ås, HP, gift, inderst, murer for egen regning, isarbeider
Josefine Johansdatter f. 1861, hustru
Johan Alfred Adolfsen f. 1883, s
Agnes Marie Karlsdatter f. Desember 1889, d
Bolette Karlsdatter f. 1866 Vestby, ugift, besøkende, sypike for egen regning i Xiania, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 33/Ødegården 23/5
1 Kristian Frantsen Ødegården f. 1841 Trøgstad, HF, gift, gårdbruker og selveier, iskjører
Gunhild Marie Ødegården f. 1839 Rakkestad, hustru
Sofie Kristiansdatter f. 1875, d, ugift, gårdmannsdatter sysselsatt med med husgjerning og kreaturstell hjemme hos foreldrene
Hilda Kristiansdatter f. 1877, d
Johan Peter Kristiansen f. Februar 1889, s
Kristian Johansen f. 1873 Kråkstad, ugift, tjenestegutt sysselsatt med Jordbruks og isarbeide
Karoline Kristiansdatter f. 1860 Kråkstad, d, ugift, besøkende, ernærer seg med å ha losjerende i Xiania, sedvanlig bosted: Xiania
Julie Kristiansdatter f. 1872 Frogn, d, besøkende, ernærer seg med forskjellig husgjerning (matstell og rengjøring) hos søsteren (har losjerende) pensjonat, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 34/Solbakken 25/6 ingen personseddel Ubeboet
FT 1891 35/Gjøfjeld nordre 27/1
1 Johan Wetlesen f. 1843, HP, gift, gårdbruker og selveier
Kathrine Wetlesen f. 1842, hustru
Kristian Wetlesen f. 1870, s, ugift, gårdmannssønn sysselsatt med jordarbeide
Tobias Wetlesen f. 1873, s, ugift, gårdmannssønn sysselsatt med jordbruksarbeide
Anette Wetlesen f. 1876, d,
Hilda Wetlesen f. 1878, d
August Wetlesen f. 1880, s
Edvard Wetlesen f. 1883, s
Trygve Wetlesen f. 1886, s
FT 1891 36/Gjøfjeld søndre 27/5 og 27/6
1 Even Amundsen Gjøfjeld f. 1828, HP, lovlig fraskilt, gårdbruker og selveier
Jørgen Amundsen Gjøfjeld f. 1833, ugift, broder, gårdbruker og selveier
Maren Amundsdatter f. 1830, søster, ugift, sysselsatt med forskjellig husgjerning også noe jordbruksarbeide
Dorthea Amundsdatter f. 1835, søster, ugift, sysselsatt med forskjellig husgjerning også noe jordbruksarbeide
Mathea Amundsdatter f. 1838, søster, ugift, sysselsatt vesentlig med kreaturstell og jordbruksarbeide
Karl Johan Johansen f. 1874 Frogn, ugift, tjenestegutt sysselsatt vesentlig med jordbruksarbeide
Mina Johannesdatter f. 1885, fosterdatter
Alma Johannesdatter f. 1885, fosterdatter
FT 1891 37/Myrvold 23/5
1 Ole Kristiansen Myrvold f. 1862 Ås, HP, gift, smed håndtverker for egen regning, isarbeider
Hansine Olsdatter f. 1853, hustru
1 Frithjof Jensen f. 1855 Frogn, HP, gift, jordbruksarbeider og isarbeider for andre
Johanne Andersdatter f. 1844 Sverige, hustru
FT 1891 38/Lillengen 27/7
1 Hans Olsen f. 1833, HP, gift, fraktemann (jakteskipper), selveier og bruker av jord
Maren Hansdatter f. 1839, hustru
Olaus Hansen f. 1869, s, ugift, fraktemann (jakteskipper)
Martinus Hansen f. 1873, s, ugift, jordbruksarbeider hjemme hos faderen
Kristian Hansen f. 1876, s, 
Jørgen Hansen f. 1878, s
Emil Hansen f. 1881, s
Helga Hansdatter f. 1883, d
Karen Hansdatter f. 1866, d, ugift, medhjelper ved husgjerning og kreaturstell
Therese Arnesen f. Desember 1890 Xiania, datterdatter, forsørgers livsstilling: hattemakersvend
Johan Hansen f. 1871, s, ugift, matros sjøfarende, midlertidig fraværende i England
FT 1891 39/Langfjeld østre 27/2
1 Martin Halvorsen f. 1861, HP, gift, gårdbruker selveier, iskjører
Andrea Larsdatter f. 1856 S. Odal, hustru
Marthe Karlsdatter f. 1885, stedatter
Kolbjørn Karlsen f. 1888, stesønn
Adolf Hansen f. 1886 Xiania, fostersønn, forsørgers livsstilling: sykevokterske ved sykehus
Gunerius Larsen f. 1866 S. Odal, ugift, losjerende hørende til familien, grubearbeider ved feltspatgrube, isarbeider
Lars Larsen f. 1862 S. Odal, ugift, losjerende hørende til familien, grubearbeider ved feltspatgrube, isarbeider
Marthe Sørensdatter f. 1827 S. Odal, enke, svigermoder, besøkende, medhjelper i husvesenet og kreaturstell, sedvanlig bosted: Kr. 2. Hl. 25
FT 1891 40/Langfjeld 27/3
1 Halvor Mikkelsen f. 1829, HP, gift, gårdbruker selveier og iskjører
Dorthea Larsdatter f. 1856 S. Odal, hustru
Harald Halvorsen f. 1879, s
Anton Halvorsen f. 1881
Anette Halvorsdatter f. 1883, d
Mathilde Halvorsdatter f. 1885, d
Elida Halvorsdatter f. 1886, d
Otto Halvorsen f. 1888, s
Jørgen Halvorsen f. 1865, s, ugift, matros og isarbeider
FT 1891 41/Toppen 27/8
1 Petronelle Eriksdatter f. 1820 Asker, HP, enke, enke med inntekt av gårdsbruk, selveierske
Kristian Wetlesen f. 1856, s, ugift, gårdbrukersønn sysselsatt med jordbruk og isarbeide
Mathilde Wetlesen f. 1859, d, ugift, forskjellige huslige sysler hjemme i huset så som å sy, strikke, vask o.s.v.
FT 1891 42/Rødhullet 27
1 Maren Sofie Olsdatter f. 1825, HP, ugift, forsørget av fattigvesenet
1 Kristian Bergersen f. 1840, HP, ugift, arbeider, gjør limer til salgs
1 Kristiane Johansdatter f. 1814 Eidsberg, HP, enke, forpakterske og bruker av litt jord, delvis fattigvesenet
FT 1891 43/Langfjeld østre 27/4
1 Søren Larsen f. 1852 S. Odal, HP, enkemann, gårdbruker og selveier, iskjører
Karl Sørensen f. 1877, s
Elida Sørensdatter f. 1880, d
Ellen Sofie Hansdatter f. 1816, enke, husfaderens svigermoder, hjelper til med husvesenet så som vask matstell samt kreaturstell
Lovise Petersdatter f. 1859, ugift, besøkende, sypike for egen regning i Xiania, sedvanlig bosted: Xiania
FT 1891 44/Damengen 27/1
1 Martin Hansen f. 1854 Enebak, HP, gift,, husmann med jord, jordbruk isarbeider og murer for andres regning
Stina Olsdatter f. 1851 Sverige, hustru
Hans Martinsen f. 1875, s, ugift, isarbeider
Edvard Martinsen f. 1877 Xiania, s
Karl Johan Martinsen f. 1884, s
Ole Martinsen f. 1887, s
Ellen Marie Martinsdatter f. Desember 1889, d
Mali Simensdatter f. 1817 Sverige, enke, svigermoder, medhjelper i husvesenet
FT 1891 45/Myrene 27/9
1 Marie Josefsdatter f. 1855 Sverige, HP, enke, gårdbrukerske, selveier
Johan Kristiansen f. 1880, s
Mathilde Kristiansdatter f. 1882, d
Edvard Kristiansen f. 1884, s
Dina Anette Kristiansdatter f. 1885, d
Kristian Kristiansen f. Mars 1890, s
Klara Nilsdatter f. 1826 Sverige, moder, gift (mannen utvandret), medhjelp ved husvesenet vask matstell og kreaturstell, forsørget delvis av fattigvesenet og vedkommendes barn
FT 1891 46/Kløfta 21/1
1 Hans Zimmermann f. 1817 Larvik, HP, enkemann, gårdbruker og selveier
Maren Zimmermann f. 1864, d, ugift, medhjelp i husvesenet
Marie Zimmermann f. 1876, d
FT 1891 47/Munkerud 22/1
1 Herman Olsen f. 1847, HP, gift, gårdbruker og selveier, iskjører
Anne Hansdatter f. 1841 Høland, hustru
Anette Hermansdatter f. 1876, d, ugift, gårdmannsdatter, medhjelp ved husgjerning og kreaturstell
Hans Hermansen f. 1885, s
Helene Munkerud f. 1814 Frogn, enke, husfaderens moder, har føderåd
FT 1891 48/Teigen 21/2
1 Olaus Andreassen f. 1846, HP, gift, gårdbruker og selveier, iskjører
Karoline Olsdatter f. 1853 Nes Romerike, hustru
Sigurd Olausen f. 1876 Xiania, s