1888 - Kastet under Mellom-Dal, auksjon ved Frogn fattigvesen 

 

 

Syver Jensen og kona Maren Hansdatter var husmannsfolk på plassen Kastet under Mellom-Dal.

Det blir også auksjonert bort noen eiendeler som hadde tilhørt Nikolai Iversen, da han begraves ble

han ført som Johan Iversen – trolig var hans fulle navn Johan Nikolai. Han hadde vært satt bord på

legd i Slottebråten og på Berger i Frogn da fattigvesenet gjorde et vedtak om at han skulle sendes

til sin bror Hans Iversen i Rødenes. Så langt kom han ikke da han døde i Nordby og ble sendt tilbake

for å gravlegges i Frogn.

 

Aar 1888 den 3de april lod fattigkommissionen efter foregaaende bekjendtgjørelse bortsælge afdøde Syver Kastets og kones efterladenskaber, salget foregik i Kjøia.

Af fattigkommissionens medlemme mødte Hans Økern, Hans Gloslie og Severin Fuglesang.

Effekterne bortsælges paa 5 (fem) maaneders kredit og uden salarium og bliver kjøbesummen ved

forfaldstid at betale til Severin Fuglesang og staaer efter salget paa kjøberens regning og risiko.

 

2 dunke

Kr. 0.10

Severin Fuglesang

3 bøtter

Kr. 1.00

Hans Aasen

2 baljer

Kr. 0.45

Olai Kristiansbraaten

1 saltebalj

Kr. 3.00

Anton Jørgensen Nymøllen

2 baljer

Kr. 1.05

Andreas Berger

1 bagstegang

Kr. 3.00

Andreas Hansen Kjendslie

1 bagernu med diverse

Kr. 1.00

Anders Olsen Nordlie

4 traug

Kr. 1.80

Carl Koia

2 kasser

Kr. 0.40

Severin Fuglesang

7 kurve

Kr. 1.35

Carl Koia

2 koller

Kr. 0.30

Carl Koia

diverse

Kr. 0.20

Johan Carlsen Tomterpl.

koklaver

Kr. 0.50

Niels Kay

1 vandsæk

Kr. 0.30

Anton Jørgensen Nymøllen

1 bismer

Kr. 1.80

Karen Dahl nordre

3 river

Kr. 0.50

Olai Kristiansbraaten

1 isbil og 1 rive

Kr. 0.60

Kristiansen Brevig

1 skammel

Kr. 0.35

Severin Fuglesang

3 gryder

Kr. 0.10

Severin Fuglesang

4 fader

Kr. 1.00

Marthin Hansen Kastet

hammer og tang

Kr. 0.50

Hans Marthinsen Spervig

1 øxe

Kr. 0.25

Severin Fuglesang

1 øxe

Kr. 1.70

Hans Slaattebraaten

2 kurve m. m.

Kr. 0.30

Marthinus Kristiansen Brevig

1 stegepande

Kr. 0.60

Olai Kristiansbraaten

1 stegepande m. brandjern

Kr. 0.50

Julius Skrikken?

1 kurv m. pluk

Kr. 0.80

Hans Marthinsen Spervig

2 gryder

Kr. 0.50

Johan Koia

1 suppekjedel

Kr. 1.70

Gunder Larsen Dahl

1 kaffekjedel

Kr. 1.10

Hans Økern

2 kaffekjedel

Kr. 1.95

Hans Andreassen Slaatte

1 kaffekværn

Kr. 1.30

Marthin Hansen Kastet

3 lysestager

Kr. 0.70

Johan Dammen

diverse

Kr. 0.10

Andreas Kjendslie

1 øse

Kr. 0.90

Severin Fuglesang

1 spand

Kr. 0.35

Johan Karlsen Tomterpl.

2 syltepotter

Kr. 0.40

Bernt Kay

1 syltepotte

Kr. 0.85

Hans Myggrønningen

1 syltepotte

Kr. 0.20

Hans Aasen

garnsneller m. m.

Kr. 1.00

Carl H. Garder

diverse

Kr. 0.50

Marthin Hansen

3 skaale

Kr. 0.60

Hans Garder

1 mangletøi

Kr. 1.30

M. Kristiansen Brevig

1 kasse m. m.

Kr. 0.10

Severin Fuglesang

2 melkar

Kr. 0.30

Baltzer Samuelsen

1 parafinkrukke

Kr. 0.40

G. Larsen Dahl

1 kurv m. m.

Kr. 0.40

Johan Orebugten

2 siler

Kr. 0.90

Karl Koia

1  krukke

Kr. 0.30

Hans Marthinsen

2 bjelder

Kr. 0.30

Johan Karlsen Tometerpl.

1 sek med havremel

Kr. 2.00

Olai Kristiansbraaten

1 tragt m. m.

Kr. 0.30

Anders Olsen Nordlie

3 glasse

Kr. 0.30

Laurits Brevig

2 lamper m. m.

Kr. 0.25

Hans Myggrønningen

5 par koppe

Kr. 0.95

Anders Garder

3 par koppe

Kr. 0.70

Laurits Brevig

5 spilkummer

Kr. 0.35

Johan Orebugten

1 spilkum

Kr. 0.30

Laurits Brevig

6 tallerkener

Kr. 0.90

Severin Fuglesang

10 tallerkener

Kr. 0.50

Olaus Sjødahlstrand

3 par bordknive

Kr. 1.20

Laurits Brevig

4 par bordknive

Kr. 0.65

Johan Tomterhagen

3 bøger

Kr. 0.70

Johan Dammen

1 kniv m. m.

Kr. 0.30

Helene Glenne

1 bolle

Kr. 1.00

Hans Slaattebraaten

1 blikspand

Kr. 1.10

Laurits Brevig

1 speil

Kr. 0.85

Olaus Sjødahlstrand

2 rullegardiner

Kr. 0.40

Marthin Hansen Dahlspl.

1 paraply

Kr. 0.65

Bernhard Tusse

1 dug

Kr. 1.00

Hans Blylaget

1 stok

Kr. 1.00

Engebret Kastellet

1 børste

Kr. 0.30

Laurits Brevig

2 par karder

Kr. 1.60

Johan Karlsen Tomterpl.

1 hjørneskab

Kr. 12.20

Andreas Hansen Kjenslie

1 melkeskab

Kr. 2.75

Anders Olsen Nordlie

1 dragkiste

Kr. 5.10

Severin Fuglesang

1 væv med behør

Kr. 2.00

Johan Karlsen Tomterpl.

vævskur?

Kr. 2.00

Johan Karlsen Tomterpl.

1 bord

Kr. 0.50

Johan Dammen

1 bord

Kr. 1.35

Hans Andreassen Sløtte

1 sæng

Kr. 8.20

Bernhard Tusse

1 bord

Kr. 0.50

Hans Aasen

1 bord

Kr. 8.00

Bernhard Tusse

1 uhr

Kr. 1.10

Marthin Hansen Slaatet

3 stole

Kr. 3.90

Andreas Berger

1 rok

Kr. 3.00

Johan Dahlshagen

1 gjødselgreb

Kr. 1.00

Severin Fuglesang

1 saug

Kr. 1.00

Severin Fuglesang

3 fag vinduer

Kr. 3.50

Hans Garder

1 skoro

Kr. 0.50

Anders Olsen Nordlie

2 laase

Kr. 0.55

Marthin Hansen Kastet

1 bøhle

Kr. 5.10

Anton Jørgensen Nymøllen

1 teppe

Kr. 0.50

Baltser Samuelsen

1 dyne

Kr. 9.10

Hans E. Blylaget

1 dyne

Kr. 6.50

Marthin Hansen Kastet

1 pude

Kr. 2.30

Laurits Brevig

1 pude

Kr. 0.50

Bernhard Tusse

Tilsammen

Kr. 138.05

 

 

Nicolai Iversens efterladenskaber

Hatæske m. m.

Kr. 2.85

Baltzer Samuelsen

klæder

Kr. 1.00

Johan Sløttet

klæder

Kr. 1.00

Johan Sløttet

klæder

Kr. 1.00

Baltzer Samuelsen

1 kiste

Kr. 2.00

Johan Sløttet

1 uhr

Kr. 0.80

Bernt Kay

Tilsammen

Kr. 8.65

 

Afskrift heraf oversendt Severin Fuglesang med anmodning om at indfordre beløbet. Hans Økern.

 

 

 

 

Kilde: Frogn fattigvesens forhandlingsprotokoll 1881-1903 – år 1888.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net