1888 - Garderengen, auksjon ved Frogn fattigvesen 

 

Denne auksjonen etter Marie Olsen foregikk på Garderengen hvor hun hadde eid huset, men

hadde opparbeidet en gjeld til fattigvesenet. Marie som var enke hadde nok vært gift med

en Olsen da hennes pikenavn var Marie Sørensdatter.

 

Aar 1888 den 15de august lod fattigkommissionen efter foregaaende bekjendtgjørelse bortsælge

afdøde Marie Olsen Garderpl. hus og efterladenskaber. Salget foregik i afdødes hus.

Af fattigkommissionens medlemmer mødte Hans Økern og Carl Garder.

Effekterne bortsælges paa 6 (sex) maaneders credit og uden salarium og bliver kjøbesummen ved forfaldstid at betale til den antagne inkassator Carl H. Garder.

Effekterne staar efter salget for kjøberens regning og risiko.

Følgende bortsælges:

 

2 kurver

Kr. 0.10

Hans Garder

1 kurv

Kr. 0.40

Hans Garder

2 dunke

Kr. 0.30

Andreas Ovesen

2 dunke

Kr. 0.40

Carl N. Garder

1 dunk

Kr. 2.10

Carl N. Garder

Diverse

Kr. 0.25

Carl N. Garder

1 melkar og 1 eske

Kr. 0.50

Johannes Maasen

1 kurv m. m.

Kr. 0.85

Andreas Hasleeie (Løvås)

diverse

Kr. 0.30

Johannes Maasen

1 kjedel og 1 gryde

Kr. 2.10

Andreas Ovesen

1 øxe

Kr. 0.85

Kristian Linneflaue

diverse stentøi

Kr. 0.30

Anders Garder

1 blikspand

Kr. 0.55

Anders Garder

1 kurv med garn

Kr. 0.95

Carl Pedersen Østlie

1 kurv med garn m. m.

Kr. 1.80

Andreas Løvaas

diverse stentøi

Kr. 0.30

Carl Østlie

1 bret

Kr. 0.40

Carl Østlie

2 stager m. m.

Kr. 0.95

Andreas Ovesen

diverse

Kr. 0.60

Johannes Maasen

1 strygjern

Kr. 1.05

Anders Nordlie

diverse stentøi

Kr. 1.30

Kristian Linneflaue

1 bolt

Kr. 1.15

Bolette Glenne

Diverse

Kr. 0.35

Carl N. Garder

1 bret m. m.

Kr. 0.25

Kristian Linneflaue

1 bret m. m.

Kr. 0.25

Carl Pedersen

diverse

Kr. 0.65

Anders Nordlie

3 fag vinduer a 1.35

Kr. 4.05

Hans Garder

1 par støvler

Kr. 2.30

Per Sagstuen

1 par støvler

Kr. 0.45

Carl Østbye

1 par støvler

Kr. 2.05

Hans Dammyren

1 sæng

Kr. 1.70

Carl N. Garder

1 kiste

Kr. 5.00

Torkild Garder

1 kiste

Kr. 2.60

Bernt Hasle

4 stole

Kr. 8.00

Gulbrand A. Gullerud

1 bord

Kr. 3.80

Hilda Tomter

1 bord

Kr. 4.50

Andreas Løvaas

1 schatol og skjænk

Kr. 5.50

Carl H. Garder

1 skab

Kr. 4.25

Carl N. Garder

1 stueuhr

Kr. 2.00

Carl Skuterud

1 sængeteppe

Kr. 2.30

Ludvig Kuaas

1 par lagen

Kr. 1.00

Ole Olsen Fattighuset

1 par lagen

Kr. 2.15

Anders Garder

1 par lagen

Kr. 1.75

Carl Østlie

2 linneder

Kr. 0.95

Carl Østlie

2 linneder

Kr. 0.80

Kristian Linneflaue

2 linneder

Kr. 0.80

Karen Jakobsen Gulbjørnrud

1 linneder

Kr. 1.05

Baltser Sandbrekka

2 pudevaer

Kr. 0.55

Kristian Linneflaue

2 pudevaer

Kr. 0.55

Hans Aasen

2 haandklæder

Kr. 0.35

Abraham Fossebraaten

diverse

Kr. 0.20

Hans Aasen

2 strikketørklæder

Kr. 2.40

Hilda Tomter

2 tørklæder

Kr. 0.20

Anders Nordlie

1 tørklæde

Kr. 2.55

Anders Nordlie

2 tørklæder

Kr. 1.10

Carl Østlie

2 forklæder

Kr. 0.60

Karoline Strømsted

4 forklæder

Kr. 0.65

Carl H. Garder

diverse

Kr. 0.85

Hans Dammyren

diverse

Kr. 0.40

Johannes Maasen

1 par strømper

Kr. 1.10

Ole Olsen Fattighuset

2 par strømper

Kr. 0.55

Hans Aasen

2 par strømper

Kr. 0.60

Carl Østlie

diverse

Kr. 0.65

Hans Dammyren

1 anheng

Kr. 0.80

Hans Aasen

1 sæk tøi

Kr. 2.70

Hans Garder

1 borddug

Kr. 1.00

Carl N. Garder

1 dug

Kr. 0.65

Karen J. Gulbjørnrud

2 dug

Kr. 0.30

Karen J. Gulbjørnrud

1 morter

Kr. 1.50

Anton Brendingen

1 dragkiste

Kr. 1.30

Hans Aasen

1 muffe m. m.

Kr. 1.70

Marie Skuterud

2 skjørt

Kr. 3.00

Hilda Tomter

diverse

Kr. 3.00

Carl Østbye

1 kjole

Kr. 6.80

Ole Olsen Fattighuset

1 dyne

Kr. 7.00

Carl N. Garder

1 dyne

Kr. 6.50

Ernst Garder

diverse puder

Kr. 2.60

Hans Slaatte

1 dyne

Kr. 8.00

Hilda Tomter

1 lampe

Kr. 0.60

Andreas Ovesen

1 speil

Kr. 1.70

Ludvig Kuaas

en deel tomflasker

Kr. 0.10

Andreas Ovesen

huset

Kr. 126.00

Carl N. Garder

Tilsammen

Kr. 263.25

 

Afskriften afsendt Carl H. Garder. Hans Økern.

 

 

 

Kilde: Frogn fattigvesens forhandlingsprotokoll 1881-1903 – år 1888.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net