1886 - Kjensli under Nord-Dal, auksjon ved Frogn fattigvesen 

 

Denne auksjonen foregikk på husmannsplassen Kjensli under Nord-Dal i Frogn, dette har altså

ingenting å gjøre med Kjensli på Nesodden.

 

Aar 1886 den 12te october lod fattigkommissionen efter foregaaene bekjendtgjørelse bortsælge afdøde Karoline Kjenslies huus og efterladenskaber samt endeel efterladenskaber efter andre fattige. Huset solgtes til bortflytning. Salget foregik i Kjendslie.

Af fattigkommissionens medlemmer mødte Hans Økern, Karl Garder og Hans Garder.

Huset saavelsom efekterne solgtes paa 6 (sex) maaneders kredit og uden salarium og bliver kjøbesummen ved forfaldstiden at betale til Karl H. Garder.

Huset og efekterne staar efter salget for kjøberens regning og risiko.

 

 

1 sæng

Kr. 1.10

Anders Olsen Nordlie

1 kommode

Kr. 3.40

Hans Andreassen Slotte

1 bord

Kr. 2.20

Hans Garder

4 stoler

Kr. 4.00

Hans Garder

2 skaaler

Kr. 0.20

Gunder Larsen Dahl

1 klokke

Kr. 1.00

Frithjof Jensen Feier

1 dyne

Kr. 8.10

Kristian Gravengen, Nordbye

1 dyne

Kr. 4.40

Olaf Olsen Aasen

1 pude

Kr. 3.80

Karl Koia

2 puder

Kr. 0.50

Kristian Larsen Slaate

1 par lagen

Kr. 2.00

Anne Johansen Dahl

1 par lagen

Kr. 0.60

Svend Brevig

diverse undertøi

Kr. 0.50

Hans Andreassen Slaatte

1 skab

Kr. 0.24

Kristian Larsen Slaate

1 gryde

Kr. 1.80

Marthin Hansen Linnebraate

1 gryde

Kr. 1.10

Johan Kristiansen Svelgmyr

1 gryde

Kr. 0.70

Anders Andersen Garder

1 gryde

Kr. 0. 25

Hans Kay

1 suppekjedel

Kr. 2.50

Anne Aasen

1 suppekjedel

Kr. 0.20

Johannes Mosen

1 kasserolle m. m.

Kr. 0.40

Anders Andersen Garder

diverse

Kr. 0.10

Kristian Larsen Slaatte

1 kjædel

Kr. 2.40

Karl Koia

1 kjædel

Kr. 1.20

Anders Garder

1 steg pande

Kr. 0.50

Gunder Larsen Dahl

1 steg pande

Kr. 0.90

Svend Brevig

1 bøtte

Kr. 0.40

Gunder Larsen Dahl

8 tallerker 13 øre stk.

Kr. 1.04

Kristian Larsen Slaatte

1 blikspand

Kr. 0.30

Anders Olsen

1 blikkrukke

Kr. 0.50

Karl Garder

diverse

Kr. 0.40

Engebret Kastellet

1 kost og 1 bræt

Kr. 0.55

Anders Olsen

1 kjædel m. m.

Kr. 0.10

Kristian Larsen Slaatte

3 par knive

Kr. 1.00

Marthin Hansen Linnebraate

Spiseskeer

Kr. 0.40

Johannes Maasen

1 mangletøi

Kr. 2.00

Hans Johannesen Maasen

1 kande m. m.

Kr. 0.40

Frithjof Jensen

1 speil m. m.

Kr. 0.50

Anna Johansen Dahl

1 saug

Kr. 0.30

Anders Garder

1 øx

Kr. 0.50

Frithjof Jensen

1 lampe m. m.

Kr. 0.25

Marthin H. Linnebraate

1 kiste

Kr. 1.60

Anders Garder

1 kiste

Kr. 1.20

Hans Skutterudpl.

1 rok

Kr. 3.00

Karl Garder

1 bagernu

Kr. 1.50

Hans Garder

1 koxovn

Kr. 0.50

Kristian Gravengen

4 stole

Kr. 1.10

Johannes Maasen

Diverse stentøi

Kr. 0.40

Andrine Kastellet

2 slever m. m.

Kr. 0.20

Anders Garder

2 brandjern m. m.

Kr. 0.20

Ole Aasen

1 tine

Kr. 0.35

Frithjof Jensen

1 tine

Kr. 4.10

Johan Kjøia

1 melkar m. m.

Kr. 0.50

Hans Garder

1 balg

Kr. 1.40

Frithjof Jensen

1 balg

Kr. 0.50

Johannes Maasen

1 skale

Kr. 0.40

Andrine Aasen

1 dunk

Kr. 0.80

Anders Garder

2 dunker

Kr. 0.20

Andrine Aasen

1 kiste

Kr. 3.00

Hans Kay

1 par vanter

Kr. 0.65

Hans Andreassen Slaate

1 lygte m. m.

Kr. 0.20

Engebret Kastellet

1 tønde potetes

Kr. 2.50

Kristian Larsen Slaatte

En rest potetes

Kr. 5.00

Anders Garder

Huset ved C. Garder

Kr. 100.00

Severin Dahl

Tilsammen

Kr. 183. 03  Hans Økern.

 

 

 

 

 

Kilde: Frogn fattigvesen forhandlingsprotokoll 1881-1903 – år 1886.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net